Försvarets materielverk, FMV levererar försvarslogistik. Det innebär att vi, tillsammans med vår viktigaste partner Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi har kunskap i teknik och affärer.Det är FMV:s bidrag till svensk försvarsförmåga. FMV erbjuder stora utvecklingsmöjligh...
Läs mer

FAQ

Vilken utbildning behöver man för att jobba på FMV?
- Vi anställer i huvudsak akademiker. Viktiga grupper är ingenjörer,ekonomer och jurister. För ingenjörer går utvecklingen mot ett ökat behov av bredare generalistkompetens.

Vad är skillnaden på FMV och Försvarsmakten?
- FMV är en självständig, civil myndighet inriktad på affärer inom det högteknologiska området. Vår primära uppgift är att kravställa och köpa in materiel, system och metoder åt Försvarsmakten.

Vad kan vi erbjuda
Deltidsanställning
Examensarbete
Heltidsanställning
Sommararbete
Visstidsanställning
Kompetensområden
Administration
Ekonomi
Juridik
Teknik
Anställda i Sverige
2501-5000
Anställda i världen
1 - 1000
Ingångslön
FMV tillämpar individuell lönesättning. Vid jämförelser med andra statliga myndigheter och privata marknaden står sig våra löner väl.
Planerad rekrytering
Ja, inom närmsta året
Stora pensionsavgångar
Ja, inom 2,5 år
Omsättning
10-25 miljarder
Snittålder
46-50
Könsfördelning
27% Kvinnor & 73% Män
Sverige
Arboga
Enköping
Linköping
Skövde
Stockholm
Östersund
Världen
Europa

Karriärvägar

FMV har karriärtrappor med certifieringar inom projektledning, systems engineering och affärsmannaskap (inköpare) Vi arbetar efter en systematiserad process för att identifiera blivande chefer och projektledare

Utvecklingsmöjligheter

Det finns stora möjligheter att utveckla och bredda sin kompetens via kompetensutveckling och intern rörlighet.

Så motiverar vi våra anställda

Rätt person har stora möjligheter att få stort ansvar snabbt. • Många arbetar länge på FMV, då det finns stora möjligheter att arbeta inom olika områden och i olika roller. • Det finns många varierande och utmanande arbetsuppgifter. • Kompetensutveckling är viktigt och ca fyra procent av tiden ska läggas på kompetensutveckling. • FMV har flera bra utbildningar internt, men anlitar också erkända externa utbildningsinstitut. • Inom Sverige finns det flera orter där man kan jobba på FMV.

Viktiga styrkor hos kandidater
Affärsmässighet
Kvalitetsmedveten
Samarbetsförmåga
Självständighet
Strategisk
Värden vi prioriterar
Karriär
Medarbetare
Professionalitet
Respekt
Teamkänsla

Förmåner

FMV tillämpar flexibel arbetstid vilket ger bra möjligheter att kombinera arbete och privatliv. • Alla anställda har minst 28 dagars semester. Antalet semesterdagar ökar med åldern. Maximalt antal semesterdagar är 35 • Under föräldraledighet fyller FMV ut ersättningen till 90 procent av ordinarie lön under ett år • FMV ersätter sjukvård och receptbelagda läkemedel (upp till en viss gräns) • FMV erbjuder friskvård via Wellnet och träningsmöjligheter under arbetstid. Vi har eget gym och gruppträningslokal • Det finns stora möjligheter att arbeta inom olika områden och i olika roller

Anställdas bakgrund

Kärnverksamheten bedrivs i projektform. Viktiga kompetensområden är bland annat: Projektledning, Systems Engineering, Affärsmannaskap, Internationella relationer, Ekonomi Våra yrkesgrupper består av en blandning. Viktiga grupper är ingenjörer, jurister, kvalificerade inköpare,och yrkesofficerare. 2/3 har eftergymnasial utbildning .Vi rekryterar i huvudsak akademiker. Bland ingenjörerna har vi både breda generalister och djup spetskompetens. Utvecklingen framöver går mot ett ökat behov av generalistkompetens.

Historia

FMVs rötter sträcker sig ända till 1630 då Kungl Krigskollegium inrättades. Det var en direkt följd av att skeppet Vasa förliste två år tidigare. Grunduppgiften har genom alla år varit densamma – att försörja försvaret med materiel och utveckla försvarsprodukter. Och det på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.

Detta visste du inte om oss

Vi har många internationella samarbeten och samarbete med myndigheter och leverantörer i andra länder är en växande del av FMVs arbete. I första hand gäller samarbetet Norden, länderna i det europeiska sexnationssamarbetet och USA. FMV är en projektintensiv verksamhet – vi har cirka 800 projekt på gång

Utmärkelser

FMV tog hem förstaplats i Nyckeltalsinstitutets Arbetsvillkorsindex både 2008, 2009 och 2010 . Arbetsvillkorindex AVI beskriver arbetsvillkoren i organisationen – ur medarbetarnas perspektiv. Nio nyckeltal utgör grunden för jämförelsen. Exempel på nyckeltal är jämställdhet, kompetensutveckling och anställningstrygghet.