Vi kan bemanning

Bemanning är ett samlingsnamn för att hyra personal och kompetens. Ett företag kanske står inför ett generationsskifte på avdelningen, ett annat inför en expansion medan ett tredje precis fick en oväntad vakans. Vi drivs av att hjälpa våra kunder att hitta rätt personer och av att se deras verksamheter utvecklas tillsammans med våra konsulter.

Så fungerar bemanning

Rätt tillfälle att hyra in en konsult kan till exempel vara vid arbetstoppar, varierande personalbehov, organisationsförändringar, anställningsstopp eller vid vikariebehov. Då ser vi till att rätt person finns på rätt plats, när du behöver det. Läs mer om hur Academic Work hjälper dig med bemanning.  

Fördelar med att hyra in personal

När du vill ta hjälp av oss med din bemanning så får du tillgång till vårt stora nätverk av young professionals. Anledningar till att ta hjälp med bemanning varierar från företag till företag men några av de fördelar de brukar se är rör kostnadseffektivitet, flexibel personalstyrka, att det ger tid över till annat och att vi är duktiga på att identifiera talanger vilket minimerar felrekryteringar. Gå vidare och läs mer om fördelar med bemanning.

Är ditt personalbehov mer permanent så kan vi också hjälpa dig
att rekrytera personal

Branschens nöjdaste kunder

Vi drivs av att hjälpa våra kunder att hitta rätt personer och av att se deras verksamheter utvecklas med tillsammans med våra konsulter. Och det har vi fått chansen att göra många gånger under åren. Extra roligt är att vi sedan 2010 enligt Svenskt kvalitetsindex har branschens nöjdaste kunder. 

Tipsa en vän