Hej! 22/3 klockan 10.00 kommer vi att uppdatera vår webb, det innebär att den kan vara otillgänglig eller uppfattas långsam under cirka 30 minuter.

Certifiering, auktorisation och kollektivavtal

Academic Work är ISO-certifierat ISO 9001 och ISO 14001 vilket är ett bevis på vår styrning kring kvalitets- och miljöfrågor. Ytterligare trygghet för både kunder och anställda hos oss är att vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och att vi är kollektivavtalsanslutna.

Om ISO-certifiering

Academic Work är ISO-certifierat vilket innebär att vi har fått bekräftat att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor. Vi vill vara säkra på att våra kunder är nöjda med vad vi levererar och att vår miljöpåverkan hela tiden minskar. Ständig förbättring är ledordet och det innebär att systemet inte är statiskt utan förändras löpande utifrån den feedback vi får från våra kunder, konsulter och anställda.

För oss certifieringen väldigt viktig och efterfrågas allt oftare av våra samarbetspartners. Det är också ett sätt för oss att säkerställa att vi har effektiva processer och det är en förutsättning för fortsätta utvecklas i linje med vår vision. Titta närmare på våra två ISO-certifikat: För kvalitet och för miljö.

Så jobbar vi med feedback

Vi strävar efter fullständigt nöjda kunder, konsulter och kandidater. Det är ett uttalat mål som alla våra medarbetare känner till och jobbar mot dagligen. För att få kontinuerlig feedback i arbetet, gör vi två typer av undersökningar där vi ber om deras åsikt. Som vi ser det, är det bara fullständigt nöjda kunder som är benägna att rekommendera oss vidare – och dit strävar vi! Läs mer om våra undersökningar.

Vi värnar om miljön

Vi på Academic Work vill göra skillnad och vi vill vara delaktiga i en viktig förändring. Inte bara genom att arbeta proaktivt för minimerad klimatpåverkan genom ett miljötänk i våra processer utan även hur vi jobbar varje dag, året runt. Vi arbetar bl.a. med klimatsmarta inköp, energibesparande åtgärder och källsortering. Vi tycker det är viktigt och det ger oss energi att veta att vi gör en skillnad. Läs mer om vårt miljöarbete. 

Auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag

Academic Work är auktoriserat av branschorganisationen Bemanningsföretagen genom Almega. Det innebär en garanti på att vi följer lagar och regler. Kraven för att bli auktoriserat som företag omfattar bland annat etiska regler, kollektivavtal, allmänna leveransvillkor, ansvarsförsäkring, tolv månaders verksamhet, jämställdhetsplan och att vi är ett aktiebolag. Läs mer hos Bemanningsföretagen. Eller på tryggbemannings.se 


Vi är kollektivavtalsslutna

Såväl internt anställda på Academic Work som våra konsulter är kollektivavtalsanslutna. Våra anställda konsulter omfattas av bemanningsavtalet mellan Tjänsteföretagen och Unionen/Tjänstemannafacken alternativt bemanningsavtalet mellan Tjänsteföretagen och arbetstagareförbunden inom LO. Vill du läsa de allmänna villkoren? Allmänna villkor för personaluthyrning och allmänna villkor för rekrytering

Tipsa en vän