Vårt engagemang

För oss är det viktigt att ta ansvar när det gäller påverkan på samhället och omgivningen omkring oss. Vi har valt att fokusera en stor del av vårt engagemang till Response Network, en organisation som är verksamma i södra Zambia. Där vi i första hand fokuserar vårt stöd till deras projekt för att bygga skolor på landsbygden.

Varför CSR? 

Corporate Social Responsibility - eller CSR som det ofta kallas - handlar om att som organisation ta vårt ansvar när det gäller vår påverkan på samhället och omgivningen omkring oss. Vår koncern-VD Johan Skarborg beskriver det såhär: ”Academic Work har höga ambitioner när det kommer till CSR. Vi vill inte bara vara framgångsrika i våra affärer - vi vill också vara ett företag som gör gott ur ett större perspektiv. Det känns viktigt för oss att leva upp till de krav och standarder som finns, och känna att vi lyckas även vad gäller CSR."

Miljöpåverkan, ekonomiskt och socialt ansvar

Vårt engagemang och arbete med CSR-frågor ska genomsyra vårt dagliga arbete. På sidan om vårt miljöarbete beskriver vi mer om hur vi arbetar för att säkerställa att vi inte driver aktiviteter som påverkar miljön negativt. Ekonomiskt ansvar tar vi genom att följa både etiska och rättsliga riktlinjer när vi driver våra affärer, dels när det gäller valet av underleverantörer men också genom att driva trygga ekonomiska affärer som kan ge utdelning till våra aktieägare. I det sociala ansvaret ingår bland mycket annat att säkerställa att våra anställda är nöjda och mår bra, samt att undvika all form av diskriminering på arbetsplatsen. 

Vårt engagemang i Zambia

Sedan 2004 har vi på Academic Work skänkt en procent av vår vinst och varit engagerade i byggnationen av skolor för tiotusentals barn i södra Zambia. Tillsammans med välgörenhetsorganisationen Response Network sponsrar vi lokalbefolkningen i byarna runt Livingstone med material som tegel, murbruk och fönsterglas. Sedan är det byborna själva som driver projekten och bygger sin skola och vi tycker att det känns bra att få hjälpa till självhjälp, sedan starten har vi byggt närmare 50 skolor. Läs mer om vårt engagemang i Zambia.

Job preparation program

Vi vet att arbetsplatsen spelar en central och viktig roll för att vi människor ska känna tillhörighet. Idag tar det dock lång tid för nyanlända att etablera sig i Sverige. Därför är vi på Academic Work stolta över att få presentera ett initiativ som vi hoppas kunna bidra till ökad integration och få fler ut på arbetsmarknaden. Job preparation program är ett jobbförberedande program som riktar sig till nyanlända och utrikesfödda akademiker, som ännu inte har något jobb. Våren 2017 startade vi vårt första program i Stockholm och Göteborg. Vill du läsa mer om initiativet kan du göra det här. 

Tipsa en vän