Vårt engagemang

För oss är det viktigt att ta ansvar när det gäller påverkan på samhället och omgivningen omkring oss. Vi har valt att fokusera en stor del av vårt engagemang till en organisation som är verksamma i södra Zambia, där de bland annat bygger skolor på landsbygden.

Varför CSR? 

Corporate Social Responsibility - eller CSR som det ofta kallas - handlar om att som organisation ta vårt ansvar när det gäller vår påverkan på samhället och omgivningen omkring oss. Vår CEO Johan Skarborg beskriver det såhär: ”Academic Work har höga ambitioner när det kommer till CSR. Vi vill inte bara vara framgångsrika i våra affärer - vi vill också vara ett företag som gör gott ur ett större perspektiv. Det känns viktigt för oss att leva upp till de krav och standarder som finns, och känna att vi lyckas även vad gäller CSR."

Miljöpåverkan, ekonomiskt och socialt ansvar

Vårt engagemang och arbetet med CSR-frågor ska genomsyra vårt arbete. I vår miljöpolicy beskriver vi mer om hur vi arbetar för att säkerställa att vi inte driver aktiviteter som påverkar miljön negativt. Ekonomist ansvar tar vi genom att följa både etiska och rättsliga riktlinjer när vi driver våra affärer, dels när det gäller valet av underleverantörer men också genom att driva trygga ekonomiska affärer som kan ge utdelning till våra aktieägare. I det sociala ansvaret ingår bland mycket annat att säkerställa att våra anställda är nöjda och mår bra, samt att undvika all form av diskriminering på arbetsplatsen. 

Vårt engagemang i Zambia

Sedan 2004 har vi på Academic Work skänkt en procent av vår vinst och varit engagerade i byggnationen av skolor för tiotusentals barn i södra Zambia. Tillsammans med välgörenhetsorganisationen Response Network sponsrar vi lokalbefolkningen i byarna runt Livingstone med material som tegel, murbruk och fönsterglas. Sedan är det byborna själva som driver projekten och bygger sin skola och vi tycker att det känns bra att få hjälpa till självhjälp. Läs mer om vårt engagemang i Zambia.

Tipsa en vän