Bemanning & rekrytering: Data analyst & Data scientist

En data analyst eller data scientist arbete innebär ofta att genom insamlad data hjälpa företaget att utvecklas och ta bättre beslut. Det kan vara uppgifter som att analysera och identifiera mönster och trender, hitta lösningar och möjligheter via befintliga data eller lösa ekonomiska utmaningar. Viktiga uppgifter som kräver rätt person på rätt plats med rätt kompetens. Vi på Academic Work hjälper er med bemanning och rekrytering!

Kontakta oss!

Rätt IT kompetens med bemanning eller rekrytering

Data analyst och data scientist är båda yrken som kräver gedigen kunskap inom området men även viktiga personliga egenskaper. Stor analytisk förmåga tillsammans med kritiskt tänkande och kommunikativa färdigheter är bara några få av de viktiga kompetenser kandidaten bör ha. Att hitta rätt person till tjänsten kan vara utmanande och tidskrävande. Academic Work hjälper er. Våra rekryterare är experter inom sina olika kompetensområden och hjälper er genom hela rekryteringsprocessen från start till mål, så att ert företag hittar rätt data analyst, data scientist, datavetare eller systemvetare. Vår styrka är vår expertis inom området och vår ambition att alltid vilja hjälpa företag på bästa möjliga sätt!

Vem är er nästa data analyst eller data scientist?

Vi har sedan start fokuserat på målgruppen young professionals - studenter och akademiker i början av sina karriärer. Vi har byggt en nära relation till målgruppen och lärt känna dem väl. Young professionals bär på ny och aktuell kunskap och har även mycket driv och ambition. För att företag ska ha möjligheten att utvecklas och samtidigt hitta rätt kompetens inom exempelvis data science tror vi att young professionals är rätt väg att gå. När ni samarbetar med Academic Work får ni som företag tillgång till vårt stora digitala nätverk av kandidater, ett viktigt verktyg i rekryteringsprocessen.


Vi bemannar och rekryterar även tjänsten som business analyst.

Skillnaden mellan bemanning och rekrytering

Kompetensbehov kan se olika ut på olika företag. Nya projekt inom företaget kan leda till både kort- och långsiktiga personalbehov. Academic Work hjälper er med både bemanning och rekrytering.

Bemanning är en flexibel lösning vid uppkomsten av exempelvis vikariebehov, organisationsförändringar eller arbetstoppar. Rätt person för tjänsten anställs av Academic Work och ni hyr in konsulten efter behov. Vi tar arbetsgivaransvaret och ni får en smidig lösning på ert resursbehov. Rekrytering är en långsiktig lösning där kandidaten anställs direkt hos ert företag. Vi hjälper till genom hela rekryteringsprocessen så att ni kan fokusera på företagets kärnverksamhet under tiden.

Är ni osäkra på hur långt ert behov sträcker sig? Läs mer om det vi kallar Hyr först, rekrytera sen!

Tipsa en vän!