Fördelar med bemanning

Fördelarna med bemanning är många. Det är en kostnadseffektiv och flexibel lösning för korta och plötsliga personalbehov. Vid inhyrning av personal tar bemanningsföretaget ansvar för hela rekryteringsprocessen och totalt personalansvar. Att ta hjälp med bemanning frigör tid för företag att kunna fokusera på sin kärnverksamhet och samtidigt ha trygghet att rätt kompetens finns på rätt plats.

Vad finns det för fördelar med bemanning?

Flexibilitet

Bemanning är en flexibel resurslösning som möjliggör för företag att hyra in kompetens och personal när behovet uppstår. Det är ett bra alternativ när företag tillfälligt behöver stärka upp verksamheten inför exempelvis arbetstoppar, semestertider eller vikariebehov.

Träffsäkerhet

Låt ett bemanningsföretag hantera er bemanning och minimera risken för felrekryteringar. Erfarna rekryterare hjälper till att attrahera och identifiera rätt kandidat till tjänsten.

Tidsbesparande

Bemanningsföretaget ansvarar för hela rekryteringsprocessen, från kravprofil och annonsering till intervju och avtalsskrivning. Bemanningsföretaget tar också arbetsgivaransvaret för personalen under uppdragsperioden. Med andra ord frigörs mer tid för det rekryterande företaget att fokusera på företagets kärnverksamhet än på rekrytering och tillhörande administrativa uppgifter.

Kostnadseffektivt

Ytterligare en fördel med bemanning är kostnadseffektiviteten, det rekryterande företaget betalar enbart för de faktiska arbetstimmar som personalen arbetar. Det gör bemanning till ett bra alternativ för företag som vill få god kontroll på sina fasta kostnader.

Finns det nackdelar med att ta hjälp av ett bemanningsföretag?

Bemanning har historiskt porträtterats som en otrygg anställningsform eftersom uppdragen oftare är av kortare karaktär. Vi på Academic Work tar vår personals trygghet på största allvar. Alla våra konsulter omfattas av kollektivavtal som ger dem avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Vi arbetar proaktivt för att våra konsulter alltid ska ha givande uppdrag där de utvecklas inom sitt område.

Rekryterings- och bemanningsföretag har oftast inte samma insyn i branschen eller verksamheten som det rekryterande företaget själva har, vilket kan uppfattas som en nackdel. På Academic Work har vi rekryterare som är experter inom sina respektive kompetensområden och för att säkerställa en hög kompetensnivå för våra kunder har de även genomgått en gedigen utbildningsplan.

Det är alltid gynnsamt för företag att bygga en långsiktig relation till ett rekryterings- och bemanningsföretag för att säkerställa ett lyckat samarbete där båda parter har samma mål och förväntningar.

Vårt erbjudande på Academic Work

Vi hjälper företag med allt inom bemanning och rekrytering. Oavsett vilken resurslösning som passar ert behov så hjälper våra rekryterare er genom hela rekryteringsprocessen. Vi garanterar alltid en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess där ni får löpande information om uppdragets status. Ni kan själv bestämma hur delaktiga ni vill vara i processen men har alltid full insyn och möjlighet att påverka slutresultatet.

Academic Work är experter på young professionals - studenter och akademiker i början av sina karriärer. Det är en målgrupp vi har lärt känna väl och byggt en stark relation till. Young professionals sitter på den nyaste kunskapen på marknaden, mycket ambition och driv och är en stor tillgång på många företag. När ni tar hjälp av Academic Work får ni tillgång till vårt stora nätverk av kandidater.

Läs mer om vårt erbjudande

Har du ytterligare frågor och funderingar? Kontakta oss via formuläret nedan så hjälper vi dig!

Tipsa en vän!