Vad är ett bemanningsföretag?

Bemanningsföretag hyr ut personal och kompetens till andra företag som är i behov av personal. Konsulten är anställd av bemanningsföretaget, men jobbar på uppdrag hos företaget som behöver stöttning i verksamheten under en bestämd period.

Kontakt för företag

Academic Work är ett bemanningsföretag med över 20 års erfarenhet av personaluthyrning. Som bemanningsföretag hjälper Academic Work företag genom hela rekryteringsprocessen. Tillsammans med en erfaren rekryterare skapar kunden en kravprofil utifrån de kompetenser som efterfrågas. Därefter hjälper Academic Work till med hela processen från annons till slutintervju. Academic Work är naturligtvis ett auktoriserat bemanningsföretag som anpassar bemanningen efter kundens specifika behov.

Vad är bemanning?

Bemanning är en lösning för arbetsgivare som söker personal. Konceptet bygger på att hyra in personal och kompetens efter mer eller mindre tillfälliga behov, i ordlistan förklarat som ”Insättning av personal”. Bemanning är en flexibel lösning eftersom företaget styr hur lång period och till vilken omfattning de önskar hyra in personal. Vid exempelvis arbetstoppar, organisationsförändringar eller vikariebehov är bemanning en passande metod att välja. Bemanning är med andra ord en möjlighet för att snabbt lösa kortsiktiga kompetens- och personalbehov.

Vad är ett auktoriserat bemanningsföretag?

Ett auktoriserat bemanningsföretag uppfyller branchorganisationen Kompetensföretagen Almegas krav på auktorisation. Auktorisationen syftar till att ge kunden ökad trygghet samt bemanningsföretaget ökat erkännande och status. Auktoriserade bemanningsföretag måste bland annat att följa Kompetensföretagens etiska regler, ha en fastställd jämställdhetsplan och vara bundet till kollektivavtal. Alla krav granskas en gång per år för att säkerställa att de efterföljs.

Vad innebär bemanning med Academic Work?

För att hitta rätt medarbetare på dagens arbetsmarknad krävs både tid, engagemang och kunskap. Academic Work har över 20 års erfarenhet av bemanning och stöttar kunderna genom hela rekryteringsprocessen. Sedan 2011 har Academic Work nöjdast kunder i branschen. Med erfarna rekryterare, alla experter inom sina olika kompetensområden, känner de till de utmaningar och möjligheter som finns på arbetsmarknaden. Academic Work tar arbetsgivaransvar vid bemanning, vilket betyder att konsulten anställs av Academic Work. Kunden betalar enbart för de arbetstimmar de är i behov av.

Tipsa en vän!