Hur mycket tar bemanningsföretag betalt?

Det är svårt att säga exakt vad bemanning kostar. Kostnaden för att anlita ett bemanningsföretag varierar beroende på hur det rekryterande företagets kompetensbehov ser ut dvs. vilken kompetens som eftersöks och tidsperioden då kompetensen behövs.

Kontakt för företag

Vad kostar bemanning?

Det är många faktorer som spelar in vid prissättning av bemanning. Några exempel på faktorer som kan påverka kostnaden är:

  • Antal konsulter företaget är i behov av
  • Under hur lång tid företaget vill hyra in konsulter
  • Vilken kompetens företaget söker hos konsulterna

En av många fördelar med bemanning är kostnadseffektiviteten och träffsäkerheten. Det är inte helt lätt att hitta rätt medarbetare på dagens arbetsmarknad där konkurrensen om de främsta kandidaterna är större än någonsin. Ett bemanningsföretag hjälper företag identifiera framtida talanger och minimerar risken för en dyr felrekrytering. Bemanning är ett bra alternativ för företag som vill hålla nere de fasta kostnaderna och se till att rätt kompetens finns på plats när behovet uppstår.

Varför ska ni välja Academic Work för er bemanning?

Academic Work hjälper er genom hela rekryteringsprocessen. Tillsammans med en av våra konsultchefer skapar ni en kravprofil för tjänsten, därefter sköter vi annonsering i vårt nätverk av young professionals, urval och intervjuer. Vi hjälper er attrahera rätt kompetens och identifiera framtida talanger genom vår kvalitetssäkrade och strukturerade rekryteringsprocess. När ni valt vilken konsult som passar för uppdraget anställs konsulten av Academic Work som tar arbetsgivaransvaret. Det innebär att ni får hjälp med administrativa delar som personalansvar, löneadministration, utveckling- och uppföljning.

En annan fördel med bemanning är att ni enbart betalar för de faktiska arbetstimmar ni är i behov av. Academic Work står sedan för kostnader som kan uppstå vid eventuell sjukdom eller föräldraledighet.

Bemanning är en flexibel lösning vid kompetensbehov inför exempelvis arbetstoppar eller vid vikariebehov. Vi ser till att ni har rätt person på rätt plats och ni har tid att fokusera på er kärnverksamhet.

Tipsa en vän!