Working Humans by Academic Work

Det är inte helt lätt att vara ledare idag. Men egentligen handlar det bara om en sak: att få människor att fungera - "make humans work". I vår podcast Working Humans pratar vi om människor, närmare bestämt människor på jobbet och hur vi kan bli ännu bättre på att leda våra medarbetare framåt när världen omkring oss förändras i en allt högre takt.

.

#4 Deltidspersonal

Personalbehov? Lösningen behöver inte stavas heltidstjänst. Ibland kan deltidspersonal vara det klokaste valet. Working Humans #4 gästas av Dan Nyberg som hjälper företag att växa genom tillgång till deltidspersonal. En vanlig fördom är att deltidspersonal är dyrt, något som Dan vill slå håll på. Han menar nämligen att deltidspersonal är det klokaste valet om du vill ha en kostnadseffektiv personallösning. Läs mer genom att ladda ner guiden om deltidspersonal. Ladda ner din guide här!

Lyssna här

#3 YPAI

Varje år genomför Academic Work undersökningen Young Professional Attraction Index, även kallad YPAI. Undersökningen syftar till att kartlägga vad som tilltalar och attraherar framtidens medarbetare i valet av arbetsgivare. I Working Humans #3 presenterar Isabelle Ahlman, expert på Young professionals resultatet av året undersökning. Tillsammans försöker vi förstå hur du som arbetsgivare attraherar och skapar relation till young professionals. #3 gästas också av Martin Persson, Business Developer inom kompetensområdet IT som berättar hur vi ska använda resultaten från YPAI 2018 för att attrahera kompetens inom just IT. Ladda ner resultatet från YPAI 2018 här!

Lyssna här

#2 Young Professionals

Dagens young professionals, studenter och akademiker i början av karriären, är medvetna om sitt värde på arbetsmarknaden och valet av arbetsplats är mer genomtänkt än någonsin. I takt med att vi nu möter stora pensionsavgångar, ökar också konkurrensen om den kompetens young professionals besitter. Working Humans #2 gästas av Isabelle Ahlman, expert på young professionals som förklarar varför målgruppen är så viktig för verksamheten och hur vi arbetsgivare attraherar dem.

Lyssna här

#1 People Plan

Alla företag har en business plan, en plan för hur ni ska nå era mål på sikt. Men har ni en People Plan, en plan över den kompetens ni behöver för att nå era mål? Working Humans #1 gästas av Markus Åberg, People Plan Specialist. Han menar att en People Plan bör vara lika självklar som en business plan. I avsnittet lär du dig hur du med hjälp av en People Plan kan garantera att den personal du planerar att ha i morgon, faktiskt har den kompetens som morgondagen kräver.

Lyssna här
Tipsa en vän!