Ingen erfarenhet - 3 tips att få jobbet ändå

Ni håller säkert med om att det finns en uppsjö av tips och råd kring hur man på bästa sätt söker ett jobb – du ska matcha sig själv mot annonsen, ge relevanta exempel på det som efterfrågas i form av utbildning och erfarenheter och ge exempel på egenskaper. Men vad finns det för tips och råd om man inte har någon erfarenhet? Om man av olika anledningar inte haft möjlighet att jobba under skoltiden? Eller om man har erfarenhet från annat arbete men inte det som står i annonsen?

Jag samlade dessa frågeställningar och tog dem vidare till min kollega Karin Sandqvist, Konsultchef som tidigare rekryterat inom IT och nu arbetar med affärsområdet ekonomi och administration.

- Det beror lite på vad man menar med erfarenhet eller brist på erfarenhet säger Karin som första svar på alla mina frågor.academicwork_karin_sandqvist_LThumb

Som junior inom IT och systemutveckling till exempel är det vanligt att intresset kan vara likvärdigt med erfarenhet – ibland är det personliga engagemanget och intresset viktigare än att man haft anställning och fått lön, exempelvis för programmering. Har man gjort en del programmering på fritiden visar det inte bara på kunskap utan även på engagemang och då kan det personliga intresset tillsammans med uppvisande av hobbyprojekt vara av stor vikt.

Inom ekonomi och administration är det bra om man kan visa på annat extrajobb/sommarjobb eller annan erfarenhet som visar att man tagit ansvar och arbetat även om man inte just har specifik erfarenhet inom ekonomi. Även här är det personliga engagemanget av vikt - att man kan påvisa ett intresse för ekonomi som kan uppväga brist på erfarenhet.

- Man kan exempelvis varit aktiv i en bostadsrättsstyrelse, engagerad i en studentkår, haft ett ideellt engagemang eller på fritiden haft ekonomirelaterade aktiviteter man kan påvisa som erfarenhet

Det låter ju som bra tips, men om man verkligen inte har någon erfarenhet alls då? Vad kan man göra då?

Om man inte haft möjlighet att skaffa sig arbetsrelaterad erfarenhet under eller efter skolan är ett tips att hitta erfarenhet i sina personliga intressen eller fritid, säger Karin.

Kanske har du exempelvis ägt en häst. Ett exempel på att använda det i sin ansökan kan vara att visa på ansvar och kunskap om ekonomin som är knutet till intresset, såsom stallhyra och foder, samt att du kan planera och strukturera din tid bland annat.

Eller har du kanske gjort något annat som upptagit en stor del av ditt liv - dansat, sysslat med motorsport eller hjälpt till mycket hemma av olika anledningar – alla dessa erfarenheter kan i en ansökan på rätt sätt påvisa fokus du behövt ha, engagemang och struktur.

Nyckeln är att lyfta fram i sin ansökan vad man har för erfarenheter förutom arbetsrelaterad erfarenhet – som läsare av ditt CV och personliga brev kan det vara svårt att leta efter erfarenheter och dra slutsatser, menar Karin. Se istället till att den som läser ditt CV möts av det i klartext och inte missar en erfarenhet som kan påvisa kompetenser och egenskaper. Om man inte har en relevant erfarenhet som passar tjänsten du söker är det viktigt att lyfta fram andra erfarenheter som kan vara relevanta och motivera dem. Var också noga med att läsa igenom annonsen – vad står det i annonsen? Är det krav på erfarenhet eller vikt på egenskaper? Fokusera då på de personliga egenskaperna och ge exempel på det istället för att fokusera på att du inte har någon erfarenhet.

Så sammanfattningsvis 3 tips:

- Annan arbetsrelaterad erfarenhet
- Ideella engagemang
- Fritidssysselsättning/ intresse
Och avslutningsvis. Vissa jobb kommer alltid kräva erfarenhet. I vissa tjänster krävs det tidigare arbetsrelaterade erfarenheter och där spelar andra erfarenheter mindre roll – det är viktigt att ta med sig om man får nej på sin ansökan. Rikta hellre in dig på mer juniora tjänster för att samla erfarenhet och gå vidare den vägen, avslutar Karin.

Tipsa en vän