1400 rekryteringar till Migrationsverket – med fokus på kvalité

Rekrytera personal

Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken. Sedan mars 2016 sköter Academic Work majoriteten av alla myndighetens rekryteringar på uppdrag av deras Personalförsörjningsenhet.

Bild

Objektiv rekrytering

Migrationsverket har i och med de senaste årens världsläge* haft mycket att göra. Men genom ett samarbete med ett rekryteringsföretag säkerställer de att cheferna får bättre möjligheter att fokusera på sin kärnverksamhet. Rekryteringen måste vara objektiv och den med bäst meriter ska erbjudas tjänsten. Till skillnad från privat sektor där utgångspunkten är att arbetsgivaren själv avgör vem som ska anställas. 

Utbildade rekryterare

För att kunna möta Migrationsverkets behov har Academic Work dels avgränsat så det är ett tiotal rekryterare i hela Sverige som bara arbetar med rekryteringarna. Trots en stor volym rekryteringar har vi ett nära samarbete med rekryterande chefer på Migrationsverket.

- Våra tio rekryterare sitter placerade på kontoren runt om i Sverige, under 2016 har vi rekryterat 1 400 tjänster till Migrationsverket. Vi har haft ett nära samarbete med Migrationsverkets interna personalförsörjningsenhet för att säkerställa kvalité enligt deras uppsatta ramar, säger Linda Schmidt som har jobbat med rekryteringarna för Migrationverket på Academic Work. 

Förståelse för organisationen

Utöver innehåll kring offentlig förvaltning har exempelvis de Migrationsverkets olika enheters uppdrag, ansvarsområden och rollkort för de olika tjänsterna varit del i vår interna utbildning

- Att vi som rekryterare verkligen förstår rollerna vi rekryterar till ser vi som en framgångsfaktor, särskilt i den långsiktiga kompetensförsörjningen till Migrationsverket, säger Linda Schmidt. 

3 lärdomar för rekrytering till offentlig sektor

Kompetenta rekryterare 

Som rekryterare är vi experter på rekrytering, men har i samarbetet med Migrationsverket anpassat oss efter deras behov och även utbildat rekryterare inte bara på de lagar och regler som gäller vid offentlig rekrytering utan även specifikt på Migrationsverkets verksamhet. 

Samarbete i processen

Samarbetet mellan Academic Work och rekryterande chefer är själva grundstommen för en lyckad rekrytering. För att lyckas som extern aktör är det viktig att vara lyhörd. Vi har också haft en rak dialog om vad båda parter förväntar sig av varandra under rekryteringens gång för att undvika missförstånd. I och med att vi använder oss av Migrationsverkets rekryteringsverktyg har dessutom cheferna bra insyn under hela processen.

Arbeta med tydliga tidsramar 

Precis som för alla politiskt styrda verksamheter kan förutsättningarna för arbetet snabbt förändras. Behovet av personal kan uppstå snabbt och tidsramarna för när en rekrytering ska vara klar är ofta mycket begränsad. Vi börjar alltid uppdraget med att tillsammans med rekryterande chef sätta upp en tidsplan. Det ger chefen en tydlig bild av hur lång tid rekryteringen kommer ta och kan också följa rekryteringens alla steg längst processens gång. 

*Under 2015 sökte sig över en miljon människor till EU i hopp om skydd undan krig och förföljelse, av dem kom ungefär 163 000 personer till Sverige. Det är dubbelt så många som året innan då 81 000 personer sökte asyl i Sverige. Aldrig tidigare har så många sökt skydd i Sverige som under 2015 och i förhållande till vår folkmängd är Sverige det land som tagit emot flest asylsökande.
(Källa Migrationsverket)

Tipsa en vän!