Framtidssäkra din personal

Rekrytera personal

Att de flesta företag har en affärsplan som sträcker sig fram till 2020 är mer eller mindre självklart, men har ni en People Plan år 2020? I er People Plan sätter ni er strategi för vad ni behöver göra i dag för att ha rätt kompetens i morgon.

Bild

vad är en people plan?

För att nå målen i er affärsplan behöver ni ha engagerade medarbetare som har kunskap, kompetens och motivation att möta företagets behov idag, och ännu viktigare, i framtiden. Det är därför en People Plan är så viktig. Den hjälper er att se till att de medarbetare ni har imorgon har den kompetens som ni behöver imorgon. Er People plan ska baseras på de mest affärskritiska delarna i er affärsplan, de avdelningar eller processer ni inte kan klara er utan, där personalbrist skulle vara förödande. 

VIKTIGA FRÅGOR

En personalplan är alltså en förutsättning för att ni ska kunna använda era resurser smartare och mer långsiktigt. Ni kan enklare identifiera kompetensluckor och agera innan de riskerar att bli till problem. En People Plan ser förstås olika ut beroende på företag, men här är ett antal frågor alla organisationer bör ställa sig och som bör ingå i en People plan:

  • Var är organisationen på väg?
  • Vilka utmaningar ser vi på 2-3 års sikt?
  • Vad behöver vi göra i dag för att ha rätt kompetens framåt?

Hur framtiden faktiskt kommer se ut är såklart omöjligt att svara på – men företag måste vara redo att snabbt kunna ställa om för att möta sin målgrupps förändrade behov. Vill du lära dig hur du och ditt företag sätter upp en People Plan, ladda ner vår guide. 

Ladda ner guide

Tipsa en vän!