Introduktionen, så viktig är den!

Rekrytera personal

Under den första tiden på ett nytt jobb så finns det mycket att lära, massor med information att ta in och många nya ansikten att lära känna. Det är en spännande och lärorik period för medarbetaren men också en period där förvirringen kan vara stor. Varför gör jag den här uppgiften? Vilka är mina mål och hur bidrar det till helheten?Och vem kan jag fråga om vad?

Bild

Första tiden på ett nytt jobb underlättas enormt för både chef och medarbetare genom en strukturerad introduktion. Ett introduktionsprogram är till för att medarbetaren ska förstå sina uppgifter, sin roll inom företaget och lära känna sina kollegor. Det är något som alla, både heltidsanställda och deltidsanställda, bör få när de börjar sitt nya jobb och även när de byter roll inom företaget.

Grunden i ett introduktionsprogram

 • Genomgång av medarbetarens rollbeskrivning, ansvar och mål.

 • En visning av lokalerna och presentation av kollegorna.

 • Genomgång av företagets historia och dess företagskultur och värderingar.

 • En beskrivning av organisationen som helhet, dess strategier och mål samt hur medarbetarens roll och mål passar in i och bidrar till de övergripande målen.

 • Möten med de som för den nyanställda kommer vara nyckelpersoner i jobbet – de som den nyanställda kommer samarbeta nära med eller vara beroende av för att klara sina arbetsuppgifter.

 • Säkerhetsgenomgång med säkerhetsansvarig på kontoret/avdelningen – det är ett lagkrav.

 

Vem ansvarar för introduktionen?

Närmsta chef eller arbetsledare är alltid ansvarig för sina medarbetares introduktion till arbetet och företaget. Men bra stöd finns ofta att hämta hos HR när det gäller att ta fram ett passande introduktionsprogram eller få hjälp av kollegor med att genomföra delar av introduktionen. Ett väl genomfört introduktionsprogram gör att medarbetaren snabbt kan börja prestera i sin nya roll eftersom han eller hon vet vad som förväntas. Dessutom innebär introduktionen massa energi från nya kollegor som man lär känna!

 

Tips till dig som anställande chef eller arbetsledare

 • Ge din medarbetare en planerad och strukturerad introduktion.Det kommer göra att denne snabbare kommer in i jobbet.

 • Var noggrann med att alla praktiska detaljer är på platsredan innan din nya medarbetare börjar. Det gör att han eller hon känner sig välkommen och omhändertagen.

 • Boka in någon slags social teamaktivitet redan under första veckan (lunch, middag eller annat), det gör att medarbetaren snabbt kommer in i gänget.

 • Låt medarbetaren själv ta ansvar för delar av introduktionen,så som att boka upp möten med de nyckelpersoner som du identifierat, söka upp och ta del av viktig information. Detta gynnar dels lärandet men framför allt så ger det en ansvarstagande, självständig och orädd medarbetare.

 • Sprid ut introduktionen över tid.Gå igenom momentet – låt personen förstå – och låt sedan personen försöka själv. Allt behöver inte komma på en gång utan personen kan komma igång och jobba redan första dagarna men ha ett möte med en viktig person efter någon månad eller två.

 

Tipsa en vän!