Lön och löneanspråk – svar på rekryterarens frågor om lön

Söka jobb

Ibland kommer frågan tidigt i rekryteringsprocessen, ibland dröjer det till något av de sista stegen. Hursomhelst kan du räkna med att du kommer att få frågan; hur ser ditt löneanspråk ut? Då är det skönt att för egen del ha funderat igenom frågan om lön och känna sig förbered.

Bild

REKRYTERAREN FRÅGAR OM MITT LÖNEANSPRÅK – hur ska jag tänka?

Var först och främst beredd på att frågan om lön kan ställas redan i samband med en första telefonavstämning. Det är bra att vara så transparant och öppen som möjligt med vad du tjänar i dagsläget eller haft vid tidigare anställningar. Fundera kring vad som kan vara en rimlig lön för den tjänst du söker och sätt gärna ett spann t.ex. 25 000- 27 500 kronor. Om utveckling i rollen känns viktig för dig, kan du nämna det redan tidigt i lönediskussionen. Förklara då att lönen går att diskutera om du ges en chans till att öka den i takt med personlig och karriärmässig utveckling i rollen och på företaget.  

bra argument vid Lönediskussion

Under en lönediskussion ges du möjligheten att presentera hur du har bidragit i din roll och på vilket sätt du är viktig för företaget. Kom med konkreta exempel för hur du själv har utvecklats och om rollen eventuellt har förändrats och nu innebär nya ansvarsområdet eller om du lyckats särskilt bra med ett projekt t.ex. Har du fått positiv feedback internt så är det bra att förmedla det vidare till din lönesättande chef. Var stolt över dina insatser och lyft dessa i samtalet. Berätta även hur du tänker framöver och din egen utveckling inom rollen och på företaget. 

VAD SÄGER LAGEN och KOLLEKTIVAVTALET OM LÖN?

Precis som många andra frågor i svensk arbetsrätt regleras inte lönefrågor i lag utan via kollektivavtal. Därför kan det vara bra att ta reda på om din potentiella arbetsgivare omfattas av ett kollektivavtal? Om inte, så är det bra att du sätter in dig i hur exempelvis semester och pensionsavsättningar ser ut. 

Academic Work och alla våra konsulter omfattas antingen av Bemanningsavtalet för tjänstemän eller av Bemanningsavtalet för arbetare. De båda avtalen ser lite olika ut, men är en säkerhet för våra konsulter och reglerar bland annat lönesättning, pensionsavsättningar och ramarna för lönerevision. 

HUR OFTA SKA ETT LÖNESAMTAL ÄGA RUM? 

Ofta ligger ett medarbetarsamtal till grund för lönesamtalet och görs ofta i samband med lönerevisionen. Men strukturen, tidpunkten för samtal och lönerevision varierar från företag till företag. Så prata med din chef om vad som gäller för just dig. 

SKA LÖNEN HÖJAS VARJE ÅR? 

För de företag som omfattas av kollektivavtal, så är det avtalet som styr på vilka sätt som en lönerevision ska genomföras, ofta är det en gång per år som gäller. I vissa kollektivavtal fördelas också löneökningen individuellt beroende på prestation. 

Som konsult hos Academic Work styrs storleken på det gemensamma löneutrymmet, som lönerevisionen bygger på, utifrån vad arbetstagarna (fackförbunden) och arbetsgivarparterna (vi i bemanningsbranschen) kommit överens om i kollektivavtalsförhandlingarna.

Tipsa en vän!