Magkänslan – får den avgöra rekryteringen?

Rekrytera personal

Vågar du lita på din magkänsla när du rekryterar? Det borde du kanske inte göra, men många gånger kan det känns omöjligt att undvika. Vilka metoder och verktyg kan vara smarta att ha till hands?

Bild

Vi är alla människor – och människor har känslor. Det gäller givetvis också för rekryterare, HR-personal och chefer som ska anställa en ny kollega. Därför kan det hända att de i en rekryteringsprocess får en instinktiv föraning, ett slags magkänsla, för vem som skulle passa allra bäst för tjänsten. Men att låta den känslan styra i processen kan vara vanskligt.

Ifrågasätt känslan

Även om du själv tycker att du har en intuitiv förmåga att avgöra vem som är rätt eller inte för tjänsten så är det viktigt att fundera över vad magkänslan egentligen kommer ifrån. Ett vanligt problem inom rekrytering är att många tenderar att rekrytera likasinnade. Det är lätt att dras till personer som påminner om en själv och som till exempel delar dina fritidsintressen eller värderingar.

Haloeffekten är en av riskerna

Men en av riskerna med att bara gå på magkänslan är att ni till slut bara rekryterar personer som tänker som alla andra på företaget. Vilket gör att arbetsgruppen förlorar mångfald.

Haloeffekten är en psykologisk term som innebär att en person som söker jobbet tillskrivs flera positiva egenskaper baserat på att du gillar något annat hos personen, eller känner igen dig själv i henne eller honom. Tycker du till exempel att en person är trevlig är det också lättare att tänka att hon eller han också är kunnig och ambitiös.

Så minimerar du riskerna

Det finns alltså flera risker med att gå för mycket efter sin magkänsla i en rekryteringsprocess. Det är såklart svårt att koppla bort känslorna helt, men en strukturerad arbetsprocess är det bästa sättet att säkerställa att tjänsten går till den mest lämpade kandidaten.

Det är viktigt att ha tydliga riktlinjer när du rekryterar, för att inte riskera att olika kandidater bedöms på olika sätt. Det innebär allt ifrån att ha en tydlig kravprofil där skallkraven för tjänsten är fastställda, till att arbeta med en strukturerad intervjuteknik och att ha en bedömningsmall för hur intervjusvaren ska tolkas. 

Magkänsla som sista pusselbit

Men, får magkänslan inte spela in alls i en rekryteringsprocess? Svaret är att det inte går att helt bortse från magkänslan när du rekryterar, men se till att lyssna på den i rätt läge. Genom att från start arbeta strukturerat kan du göra en bra bedömning av personens kompetens och erfarenhet, men i ett sista steg kan magkänslan vara den pusselbit som fattas. Hur känns den information som du fått fram under processen? Finns det något frågetecken utifrån din magkänsla? – Ja, då kan det vara klokt att lyssna till den och undersöka varför!

Tipsa en vän!