Så gör du din nyanställdas första dag till en succé

Rekrytera personal

Vi är många som har varit med om en sån där hemsk första dag på ett nytt jobb. Kanske såg du knappt till chefen? Eller var det så att du inte fick en hälsning av kollegorna? En nyanställd med en sådan upplevelse ägnar troligen resten av sin vakna tid åt att fundera över hur han/hon kan sluta så fort som möjligt. Självklart kan första dagen på en ny arbetsplats vara lite oberäknelig för alla involverade, men det finns några saker du kan ta fasta på för att säkerställa din nya medarbetares framtid på företaget.

Bild

Lägg tid på introduceringen

Det första mötet med kollegorna sker allt för ofta med att den nyanställda vallfärdas runt i lokalerna i sådan hast att han/hon tio handskakningar senare sitter ensam i sitt bås igen, medan kollegorna (vars namn och titlar redan är bortglömda) återigen är vända mot datorskärmarna.

Som chef kan du underlätta lära-känna-processen genom att spendera lite mer tid och kraft på introduceringen. Istället för att bara introducera den nya kollegan med namn - ge lite bakgrund! Du kan exempelvis lyfta vad han/hon gjort tidigare, vilken titel personen kommer att ha eller varför personen är så välbehövd. På så sätt kan du öka sannolikheten att den nyanställde känner sig både värdefull och involverad redan från dag ett.

Förbered ditt team

Att involvera ditt team i överlämningen/inskolningen är alltid en god idé. Här är det dock viktigt att alla anställda är väl informerade om sin roll i introduktionen för att kunna förbereda eventuella samtalspunkter, beröringspunkter och annat. Sprid gärna ut ansvaret då det ger alla tillfälle att ge sin fulla uppmärksamhet på avtalad tid och i sin tur möjlighet att göra sina dagliga arbetsuppgifter däremellan. Inlärningsprocessen kommer att bli mycket jämnare och din nya medarbetare kommer inte att känna att han eller hon stör någon annans normala rutin.

Ha en plan

Med “plan” menas inte att du ska placera den nya medarbetaren i en kontorsstol med en länk till intranätet och ett ”titta runt och bli bekväm med systemet” en hel dag.

Dagliga arbetsuppgifter tenderar att komma i vägen när det minst passar sig och ibland går det inte att göra något åt den saken. Men har du tagit dig tid i förväg och planerat en rad uppdrag eller övningsuppgifter för den nya medarbetaren, första dagen (helst till och med första veckan) hjälper du inte bara personen att utvecklas snabbare, utan visar också att du investerat i dennes framgång. Det kommer utan tvekan att göra dag två (och framåt!) mycket mer framgångsrik.

Tipsa en vän!