Så ökar du kreativiteten på jobbet

Rekrytera personal

Funderar du över varför din nyanställde som verkade så kreativ på intervjun inte tar för sig i mötesrummet? Eller känner du att kreativiteten behöver boostas i hela ditt team? Här är 4 tips för att öka kreativiteten på arbetsplatsen.

Bild

Kreativitet är en viktig komponent för ett företags utveckling; reklambyrå som åkeri. Att både ta tillvara på och utveckla alla anställdas kreativitet kan däremot vara ett huvudbry. Hur ska man egentligen agera som chef för att skapa en kreativ arbetsmiljö och ta till vara på så mycket som möjligt av sina anställdas kreativitet?

Nina Svensson, lektor i psykologi samt doktorand i kreativitet, menar att den kreativa prestationen påverkas av det sociala klimatet på arbetsplatsen. Svensson menar att människor håller tillbaka sina kreativa uttryck av rädsla för hur andra ska bedöma dem, vilket i sin tur leder till att värdefulla och nyskapande idéer kanske aldrig kommer till uttryck.

Genom att låta företagskulturen genomsyras av ett tillåtande klimat kan du som chef därför bidra till att fler vågar ge uttryck för sin kreativa potential. Här är 4 tips för att skapa ett tillåtande klimat och därmed öka kreativiteten: 

  1. Ett enkelt sätt att låta allas röst höras på möten är att inför ett problem låta alla skriva ner lösningsförslag på varsin post-it, fästa dem på väggen och därefter diskutera samtliga förslag.
  2. Ta uppgiften som mötesledare på allvar! Om du ser att någon tar sats och vill uttala sig om något – fråga hur hens tankar går i det aktuella ämnet.
  3. Lång erfarenhet behöver inte vara lika med störst kompetens – kom ihåg att värdera input och åsikter lika mycket oberoende av erfarenhet.
  4. Fundera på hur du bemöter en medarbetares misstag. Läs mer här om hur du som chef ger feedback på bästa sätt.

 

KONTAKTA OSS

Vill ni komma i kontakt med oss på Academic Work? Kanske är ni i behov av personal eller så vill ni bara höra mer om oss som företag. Använd formuläret här nedan eller ring oss på 020-37 38 40 så hjälper vi er.

Genom att fylla i formuläret godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter och att vi vidare får kommunicera med dig genom riktade epostutskick och inbjudningar till relevanta sammankomster. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, läs vår Privacy Policy

Tipsa en vän!