Så viktiga är dina betyg

Söka jobb

Ända sedan högstadiet har några av oss har känt av den beryktade betygshetsen. Gymnasiebetygen visade sig sedan vara behjälpliga för att komma in på önskad högskoleutbildning. Men hur ligger det till med dina universitet- och högskolebetyg ute i arbetslivet då? Hur påverkar dina betyg chanserna att få jobbet?

Bild

Först och främst, arbetsgivare är olika. Det medför att det sällan finns generella svar som alla skulle skriva under på. Ändå måste du kunna avgöra huruvida du ska lägga dina extra timmar på läxläsning eller att skaffa dig jobberfarenhet. Svaret brukar ofta finnas någonstans däremellan.

Inte uteslutande bra betyg

Vi på Academic Work skulle nästan vilja påstå att goda betyg inte är enda nyckeln till framgång. Erfarenhet har visat sig väga tungt på dagens arbetsmarknad. Enligt en Sifo-undersökning (2017) anser 8 av 10 personalchefer på några av de större svenska bolagen att erfarenhet är viktigt när ny personal ska anställas.

Examensbevis efterfrågas

Mycket tyder på att examensbeviset efterfrågas allt oftare än vad själva betygen gör. Om det är för att man inte är lika intresserad av betygen eller för att det är svårt att jämföra betyg från kandidater med olika utbildningar är svårt att avgöra. Men självklart händer det att även betyg efterfrågas. Bra betyg är allt annat än dåligt och det kan ”aldrig skada” att du kan visa upp goda resultat om det efterfrågas. Kämpa på!

Tipsa en vän!