starkt varumärke genom hela rekryteringsprocessen

Rekrytera personal

Den traditionella bilden av arbetsgivaren som farthållare i rekryteringsprocessen håller på att förändras. En förändring som välkomnas av alla som någonsin sökt ett jobb - men också en utmaning för de flesta företag. Arbetsgivare kan inte längre förvänta sig att kandidaterna ska lägga allt för mycket tid och energi på en endaste jobbansökan, för att sedan omges av radiotystnad de närmaste veckorna.. eller månaderna!

Bild

I en undersökning (2015) frågade vi young professionals om deras upplevelse varit när de sökt jobb de senaste två åren. I undersökningen framgick att enbart 16% lämnar en rekryteringsprocess med en mer positiv bild av arbetsgivaren än när de skickade in sin ansökan. Ett oroväckande resultat med tanke på att kandidatupplevelsen är en viktig faktor för företagets arbetsgivarvarumärke och dess möjlighet att attrahera nya duktiga kandidater. Företag idag har helt enkelt inte råd att ge en dålig kandidatupplevelse. Här är de viktigaste stegen på vägen mot en bättre kandidatupplevelse. Läs vidare!

kartlägg all kommunikation med kandidaten

Med ”kandidatupplevelse” menas kandidatens övergripande erfarenhet och intryck av en organisation efter att ha sökt ett jobb - oavsett hur långt kandidaten har gått i processen. Det innebär att kandidatupplevelsen inte bara handlar om rekryterarens prestation under intervjun eller den feedback man får efteråt. Även mailkorrespondens och bemötandet i receptionen inverkar. Kartlägg alla företagets interaktioner med potentiella kandidater - all kommunikation kommer att påverka kandidatens upplevelse av företaget. Se över automatiska mailutskick och lägg lite extra krut på ansökningsverktyget, är det möjligt att genomföra en snabb ansökan?

All kommunikation bör vara relevant, rak och ge realistiska förväntningar. Lämna inget rum för missförstånd - och framförallt, ha en utarbetad plan!

Ge personlig feedback – inom åtta dagar!

I frågan när återkoppling till en kandidat ska ske, ser förväntningarna och verkligheten väldigt olika ut. 58% vill ha feedback inom 8 dagar. Endast 13% upplever att de får det. Även kvalitén på den återkoppling som ges anses vara avgörande. En majoritet av de svarande menar nämligen att återkopplingen från den senaste rekryteringsprocessen inte var relevant eller personlig nog. Feedbacken: ”En annan kandidat matchade våra krav bättre” är opersonlig och säger ingenting om den individuella kandidatens prestation.

För att få till en kandidatvänlig rekryteringsprocess krävs tid, engagemang, investeringar och tekniskt stöd. Det kan kännas som en stor och lite skrämmande uppgift, men det är vad målgruppen behöver och förväntar sig. Ta stegen ovan som hållpunkter så har ni skapat en god plattform för ert arbetsgivarvarumärke och kandidatinflöde.

Kontakta oss

Vill ni komma i kontakt med oss på Academic Work? Kanske är ni i behov av personal eller så vill ni bara höra mer om oss som företag. Använd formuläret här nedan eller ring oss på 020-37 38 40 så hjälper vi er. 

Genom att fylla i formuläret godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter och att vi vidare får kommunicera med dig genom riktade epostutskick och inbjudningar till relevanta sammankomster. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, läs vår Privacy Policy

Tipsa en vän!