Tips inför en kandidatintervju

Rekrytera personal

Företaget du tagit hjälp av med din rekrytering har presenterat en eller flera bra kandidater och ni är framme vid steget som innebär en intervju hos er. Här delar vi flera bra tips för hur både du och kandidaten får ut så mycket som möjligt av intervjun.

Bild

Sälj in rollen och er som företag

Intervjun hos er syftar förstås till att ge dig en bättre bild av kandidaten och hennes/hans kompetens. Men det är också ett tillfälle för dig att lyfta fram rollen och er som arbetsplats för att kandidaten ska välja att jobba hos er. Ta tillfället och berätta om allt positivt som ni som företag och rollen i sig kommer att ge personen! Om det passar kan det vara intressant för kandidaten att få en promenad genom kontoret. Här skriver vi mer om hur du säljer in er som arbetsplats.

Förutsättningar för en lyckad intervju

Rekommenderat är att du håller en intervju som är omkring 45-60 minuter. Om intervjun blir för kort kan det bli svårt för dig att hinna skaffa dig en bra bild av kandidaten. Blir intervjun för lång så kan både du och kandidaten tappa koncentrationen. På Academic Work utgår vi alltid ifrån en intervjumall och vårt råd är att ni också gör det. Mallen hjälper er att ställa samma frågor till alla kandidater ni träffar – vilket gör det enklare att jämföra kandidater efter intervjuerna.

Inför intervjun

Se till att ha tänkt igenom och planerat intervjun noggrant. Vad är syftet med den och vilka är de viktigaste frågorna som ni behöver få svar på?

Förslag på upplägg

1.Börja intervjun med att kort presentera dig själv, ert företag, och rollen.

2. Ställ öppna frågor för att få mer uttömmande svar. Försök undvika att ställa ja- och nej-frågor.

3. Stressa inte under intervjun och var inte rädd för att det ska bli tyst. Personen som intervjuas behöver ta tid på sig för att tänka igenom svaren på frågorna.

4. Det bästa sättet att förutse ett beteende är att förstå hur personen tidigare agerat i liknande situationer. Därför är ett bra tips att fråga efter konkreta exempel.
T.ex. Be kandidaten berätta om när hen varit med om en konflikt på jobbet och be om exempel på hur hen hanterade situationen.

5. När du ställt de frågor du har – fråga kandidaten om hon/han har några frågor eller vill berätta om något mer som du missat att ta upp under intervjun.

6. Tacka för intervjun och att kandidaten tog sig tid att träffa dig/er.


Feedback och vägen framåt

Berätta för kandidaten du träffat att du kommer att ge din feedback till ansvarig rekryterare/konsultchef när du haft alla kandidatintervjuer. Om det är möjligt får du gärna ge en uppskattning om när du önskar att rekryteringgsprocessen ska vara klar och när ett besked till kandidaten är möjligt.

Tipsa en vän!