Vad säger du till kandidaterna du inte anställer?

Rekrytera personal

En av de roligaste delarna i en rekryteringsprocess är när alla intervjuer och referenstagningar genomförts och man kan ringa upp den där solklara kandidaten och gratulera till tjänsten. Den tråkigare biten å andra sidan är att behöva meddela de kandidater som inte gått vidare i processen. För att slippa detta lite ångestfyllda samtal väljer en del rekryterare att skicka ut standardiserade mailsvar istället - ett kanske inte så professionellt sätt att hantera situationen. Här kommer tips för hur du gör samtalet mindre jobbigt, men mer rättvist.

Bild

Var ärlig (i tid!)

Tänk tillbaka till de gånger du själv sökt jobb. Troligen har du varit på en arbetsintervju du var nöjd med – ända tills du fick beskedet att du inte fått jobbet. Det enda som snurrade i ditt huvud då var säkert ”Varför”? och när du väl fick återkoppling var den både opersonlig och inövad.

Det finns mycket att förlora på att hantera nej-tack processen på ovanstående sätt, som ex. en potentiell kandidat i framtiden. Om du tyckte kandidaten var duktig – säg det! Blir kandidaten inte bemött med ärlighet och respekt lär personen inte söka kommande tjänster. Dessutom är det inte bra för varumärket!

Peka ut dina urvalskriterier

De flesta jobbeskrivningar innehåller en lång lista över önskade erfarenheter och meriter, men alla är sällan lika viktiga. Se om du tillsammans med rekryterande chef kan rangordna dessa, med viktigast först. Glöm heller inte att skriva in personliga egenskaper och företagets kulturella värderingar.

Utgå från denna lista när du gör din bedömning av ansökningarna och låt den vägleda dig i återkopplingen. Om det viktigaste kriteriet för tjänsten exempelvis var erfarenhet inom ett visst område och kandidaten fyller många kriterier men inte det, kan du lyfta att han/hon var bra inom många områden men saknade erfarenheten som var mest relevant för tjänsten. Det är betydligt mer rättvist för kandidaten att höra snarare än den trötta klassikern: ”En annan kandidat matchade våra krav bättre”.

Håll kontakten

Om du verkligen tyckte att kandidaten var duktig, kanske han/hon kan passa i en annan roll i framtiden. Tala om för kandidaten att du tycker detta och lev sedan upp till det: skicka en Linkedin- förfrågan, bjud in till ett nätverksmöte eller lova och meddela (!) så fort det kommer en öppning för en ny tjänst du tror skulle passa. Man vet aldrig om timingen kommer att vara rätt, men när det väl är dags att nyanställa kommer du vara glad åt att redan ha etablerat en relation med en potentiell, duktig kandidat!

 

Tipsa en vän!