Vad svarar jag på rekryterarens frågor om lön?

Söka jobb

Ibland kommer frågan tidigt i rekryteringsprocessen, ibland dröjer det till något av de sista stegen. Hur som helst kan du räkna med att du kommer att få frågan; hur ser ditt löneanspråk ut? Då är det skönt att för egen del ha funderat igenom frågan om lön och känna sig förberedd. Vi benar ut vad rekryteraren vill ha reda på när frågan om löneanspråk ställs.

Bild

Hur ska jag tänka när rekryteraren frågar om mitt löneanspråk?

Var först och främst förberedd på att frågan om lön kan ställas redan i samband med en eventuell telefonavstämning. Du ska vara transparent och öppen med vad du har i dagsläget eller haft vid tidigare anställningar. Fundera kring vad som kan vara en rimlig lön för den tjänst du söker och sätt gärna ett spann, till exempel 25 000- 27 500. Det kan också vara smart att lägga ditt löneanspråk lite högre än den lägsta lönen du skulle acceptera, för att skapa förhandlingsutrymme. Om det går kan det dessutom vara en bra taktik att be arbetsgivaren att lägga första budet, så att du vet ungefär på vilken nivå de ligger. Känns utveckling inom rollen viktig för dig kan du nämna detta redan vid ett tidigt skede i lönediskussionen. Förklara då att lönen går att diskutera om du ges en chans till att öka den i takt med personlig och karriärmässig utveckling inom företaget. 

Vad är bra att ta upp när jag förhandlar om min lön? 

Här har du möjligheten att presentera hur du har bidragit i din roll och varit viktig för företaget. Kom med konkreta exempel för hur du själv har utvecklats och om rollen eventuellt har förändrats och nu innebär nya ansvarsområden t.ex. om du har fått positiv feedback internt, så är det här ett bra läge att förmedla detta vidare till din lönesättande chef. Var stolt över dina insatser och lyft dessa i samtalet. Berätta även hur du tänker framöver kring din egen utveckling inom rollen och på företaget.

Vad säger lagen/kollektivavtalet generellt om lön?

Precis som många andra frågor i svensk arbetsrätt regleras inte lönefrågor i lag utan via kollektivavtal. Därför kan det vara bra att ta reda på om din potentiella arbetsgivare omfattas av ett kollektivavtal. Om inte, så är det bra att du sätter in dig i hur exempelvis semester och pensionsavsättningar ser ut.

Academic Work och alla våra konsulter omfattas av antingen av Bemanningsavtalet för tjänstemän eller av Bemanningsavtalet för arbetare. De båda avtalen ser lite olika ut, men är en säkerhet för våra konsulter och reglerar bland annat lönesättning, pensionsavsättningar och ramarna för lönerevision.

Hur ofta ska ett lönesamtal äga rum?

Ofta ligger ett medarbetarsamtal till grund för lönesamtalet och görs ofta i samband med lönerevisionen. Men strukturen, tidpunkten för samtal och lönerevision varierar från företag till företag, så prata med din chef om vad som gäller för just dig.

Ska lönen höjas varje år?

För de företag som omfattas av kollektivavtal är det avtalet som styr på vilka sätt som en lönerevision ska genomföras, ofta är det en gång per år som gäller. I vissa kollektivavtal fördelas också löneökningen individuellt beroende på prestation.

Som konsult hos Academic Work styrs storleken på det gemensamma löneutrymmet, som lönerevisionen bygger på, utifrån vad arbetstagarna (fackförbunden) och arbetsgivarparterna (vi i bemanningsbranschen) kommit överens om i kollektivavtalsförhandlingarna.

Tipsa en vän!