intervjufrågor

När du ska gå på anställningsintervju kan det vara bra att vara förberedd på vilken typ av intervjufrågor som du kan få svara på. Ofta får du berätta om dig själv och dina personliga egenskaper och det är vanligt att du får frågor om varför du tror att du passar för jobbet. Här hjälper vi dig med några fler vanliga intervjufrågor.

Berätta om dig själv!

Tänk igenom i förväg vad som är relevant för den som intervjuar dig att få veta. Fokusera på att berätta om de saker som är relevanta i relation till tjänsten du söker. Tänk på att beskriva dig själv så kärnfullt som möjligt med fokus på dig som person och de karriärval och utbildningsval du gjort.

Varför sökte du den här tjänsten?

Vanlig bland frågorna under en anställningsintervju är: Vad var det specifikt som fångade ditt intresse? Lät arbetsuppgifterna roliga, ser du en möjlighet att utvecklas och lära dig något nytt eller har du kanske ett specifikt intresse för just det här företaget? Tänk igenom vad det var som fångade ditt intresse och försök förmedla det till rekryteraren. 

Varför är just du rätt för den här tjänsten?

Detta är kanske den allra viktigaste intervjufrågan du kommer få under din intervju. Oavsett om det är ett extrajobb eller ett heltidsjobb du söker så ska rätt kandidat kunna motivera varför hon eller han är rätt för tjänsten. Det kan vara personliga egenskaper, kompetens eller erfarenhet – det viktiga är att du tydligt berättar vad företaget vinner på att välja just dig. Utöver det kan du lyfta på vilket sätt du skulle motiveras av tjänsten och på så vis göra ett bra jobb.

Vilka är dina styrkor?

Intervjufrågor som handlar om dina styrkor är vanliga. Fokusera på att lyfta egenskaper som står i relation till den tjänsten du söker men framhäv även dina goda egenskaper i allmänhet. Berätta till exempel om feedback du har fått från tidigare arbetskollegor. Ett bra sätt att ge tyngd åt det du säger under din anställningsintervju är att ge konkreta exempel som visar på hur dessa styrkor har kommit till uttryck. Det är ett bra sätt att undvika att det bara blir tomma ord och klyschor.

Vad behöver du utveckla hos dig själv? 

Här är det viktigt att du är ärlig och ödmjuk inför dina svagheter – ingen människa är felfri! Berätta om hur du arbetar med att förbättra och utveckla dig själv och vilka mål du har med din personliga utveckling. Ett annat sätt att resonera kring dina svagheter är att fokusera på en personlig egenskap som både kan ses som en styrka och en svaghet. Lyfter du exempelvis att du är en viljestark person kan det kopplas till en rad positiva förmågor; att du är modig, vågar stå för din åsikt och driva igenom dina förslag. Den andra sidan av myntet skulle däremot kunna vara att du har svårt att kompromissa, vilket du i intervjun kan resonera kring.

Varför valde du den utbildningsinriktning du gjort? 

Förklara bakgrunden till dina studieval, fanns det ett intresse just då eller har ditt intresse ändrats med tiden? Finns det val som du hade gjort annorlunda om du hade fått välja idag? Framhäv även vad du tycker har varit roligt och utmanande med din utbildning.

Vilken av dina tidigare erfarenheter tror du är mest relevant för den här tjänsten?

Många av frågorna under en anställningsintervju kräver förberedelser, den om vad av det du tidigare gjort som är mest relevant för tjänsten är en av dem. Återigen är det viktigt att du utgår från vad som efterfrågas till den specifika tjänsten. Det kan vara särskilda kvalifikationer eller egenskaper, erfarenhet du kan visa upp från tidigare arbetsuppgifter, specifika projekt eller kanske kunskap du fått från en utbildning eller kurs. Lyft exempel och visa hur de matchar med det som efterfrågas i annonsen.

På vilket sätt är du bra på att samarbeta?

Vi har alla erfarenhet av samarbete – från skolan eller från tidigare arbeten. Ge exempel på ett bra samarbete, berätta vad som var bra och försök vara så specifik som möjligt. Berätta också vilken din roll var, vilken roll du brukar ta i en grupp och hur det hjälper gruppen framåt. I anslutning till den här frågan brukar det även diskuteras kring huruvida man helst arbetar enskilt eller i grupp – fundera på vad du tycker är för- och nackdelarna med de båda arbetssätten och varför du föredrar det ena framför det andra.

På vilket sätt hanterar du stress? 

För att intervjuaren ska kunna skapa sig en sanningsenlig bild är det viktigt att du är konkret. Återberätta om en situation du befunnit dig i som har varit stressig. Vad hände och hur hanterade du det? Försök att vara tydlig när du beskriver hur du känner dig när du blir stressad och hur du upplever stress.

Berätta om ett tillfälle när du tagit stort ansvar

Det kan vara både enskilt ansvar men även i samarbeten med andra exempelvis projektarbeten i skolan eller på tidigare arbetsplatser. Berätta även hur du ser på ansvarstagande – triggas du av mycket ansvar, vill du ha mycket ansvar direkt eller växa med rollen och ansvaret

Berätta om en situation som inte gick som den skulle

Berätta om händelsen och vad det var som hände. Tänk på att ett misstag inte behöver vara en stor dramatisk händelse – huvudsaken är de lärdomar du fått av dina misstag och hur det förändrat eller påverkat dig som person.

Berätta om en konflikt du har varit involverad i

Återberätta vad det var som ledde fram till konflikten. Vad resulterade konflikten i? Löste den sig – på vilket sätt i så fall? Här är det viktigt att framhäva den roll du själv tog för att lösa konflikten och även reflektera över om du fick någon lärdom av händelsen.

Tipsa en vän