Intervjufrågor

Om du ska gå på anställningsintervju kan det vara skönt att vara förberedd på vilken typ av intervjufrågor som du kan få svara på. Ofta får du berätta om dig själv och dina personliga och professionella egenskaper och det är vanligt att du får frågor om varför du tror att du passar för jobbet. De och många andra frågor som kan komma, beskrivs här.

Berätta om dig själv

Tänk igenom i förväg vad som är relevant för den som intervjuar dig att få veta. Fokusera på att berätta om de saker som är relevanta i relation till den specifika tjänsten du söker. Tänk på att beskriva dig själv så kärnfullt som möjligt med fokus på hur du är som person och de karriärval och utbildningsval du har gjort.

Varför sökte du den här tjänsten?

Vad var det specifikt som fångade ditt intresse? Lät arbetsuppgifterna roliga, ser du en möjlighet att utvecklas och lära dig något nytt eller har du kanske ett specifikt intresse för just det här företaget? Tänk igenom vad det var som fångade ditt intresse och försök förmedla detta till rekryteraren.

Varför borde vi anställa dig?

Detta är kanske den allra viktigaste frågan du kommer få under din intervju. Rätt kandidat ska kunna motivera varför han eller hon är rätt för tjänsten. Det kan vara personliga egenskaper, kompetens eller erfarenhet – det viktiga är att du tydligt kommunicerar vad företaget vinner på att välja just dig. Därutöver kan du lyfta på vilket sätt du skulle motiveras av tjänsten och på så vis göra ett bra jobb.

Vilka är dina styrkor?

Fokusera på att lyfta egenskaper som står i relation till den specifika tjänsten du söker men framhäv även dina goda egenskaper i allmänhet. Berätta till exempel om feedback du har fått från tidigare arbetskollegor. Ett bra sätt att ge tyngd i det du säger är att ge konkreta exempel som visar på hur dessa styrkor har kommit till uttryck. Det är ett bra sätt att undvika att det bara blir tomma ord och klyschor.

Vad behöver du utveckla hos dig själv?

Här är det viktigt att du är ärlig och ödmjuk inför dina svagheter – ingen människa är felfri! Berätta om hur du arbetar med att förbättra och utveckla dig själv samt vilka mål du har med din personliga utveckling. Ett annat sätt att resonera kring dina svagheter är att fokusera på en personlig egenskap som både kan ses som en styrka och en svaghet. Lyfter du exempelvis att du är en viljestark person kan det kopplas till en rad positiva förmågor; att du är modig, vågar stå för din åsikt och driva igenom dina förslag. Den andra sidan av myntet skulle däremot kunna vara att du har svårt att kompromissa, vilket du i intervjun kan resonera kring.

Varför valde du att studera det du har studerat?

Förklara bakgrunden till dina studieval, fanns det ett intresse just då eller har ditt intresse ändrats med tiden? Finns det val som du hade gjort annorlunda om du hade fått välja idag? Framhäv även vad du tycker har varit roligt och utmanande med din utbildning.

Vilken av dina tidigare erfarenheter tror du är mest relevant för den här tjänsten?

Återigen är det viktigt att du utgår från vad som efterfrågas till den specifika tjänsten. Det kan vara särskilda kvalifikationer eller egenskaper, erfarenhet du kan visa upp från tidigare arbetsuppgifter, specifika projekt eller kanske kunskap du fått från en utbildning eller kurs. Lyft exempel och visa hur de matchar med det som efterfrågas i annonsen.

Hur bra är du på att samarbeta?

Vi har alla erfarenhet av samarbete – från skolan eller från tidigare arbeten. Ge exempel på ett bra samarbete, berätta vad som var bra och försök vara så specifik som möjligt. Berätta också vilken din roll var, vilken roll du brukar ta i en grupp och hur det hjälper gruppen framåt. I anslutning till den här frågan brukar det även diskuteras kring huruvida man helst arbetar enskilt eller i grupp – fundera på vad du tycker är för- och nackdelarna med de båda arbetssätten och varför du föredrar det ena framför det andra.

På vilket sätt hanterar du stress?

För att intervjuaren ska kunna skapa sig en sanningsenlig bild är det viktigt att du är konkret. Återberätta om en situation du befunnit dig i som har varit stressig. Vad hände och hur hanterade du det? Försök att vara tydlig när du beskriver hur du känner dig när du blir stressad och hur du upplever stress.

Har du lätt för att ta ansvar?

Berätta om ett tillfälle när du har tagit ansvar – det kan vara dels enskilt ansvar men även över andra vid exempelvis projektarbeten i skolan eller på tidigare arbetsplatser. Berätta även hur din relation till ansvar ser ut – triggas du av mycket ansvar, vill du ha mycket ansvar direkt eller växa med rollen och ansvaret?

Berätta om ett misstag du har gjort

Berätta om händelsen och vad det var som hände. Tänk på att ett misstag inte behöver vara en stor dramatisk händelse – huvudsaken är de lärdomar du fått av dina misstag och hur det förändrat eller påverkat dig som person.

Berätta om en konflikt du har varit delaktig i

Återberätta vad det var som föranledde konflikten. Vad resulterade konflikten i? Löste sig den – på vilket sätt i så fall? Här är det viktigt att framhäva den roll du själv tog för att lösa konflikten och även reflektera över om du fick någon lärdom av händelsen.