Om initiativet – Job Preparation Program

Academic Work är Sveriges näst största bemannings- och rekryteringsföretag på tjänstemannasidan. Det gör oss till en viktig aktör på arbetsmarknaden. Genom att hjälpa fler till en bra start på karriären vill vi ta vårt sociala ansvar och bidra till samhällsutvecklingen. Ett sätt är Job Preparation Program.

Till programsidan

Arbete som en del av integration

Arbetsplatsen spelar en central och viktig roll för att vi människor ska känna tillhörighet. Idag tar det dock lång tid för nyanlända att etablera sig i Sverige. Därför är vi på Academic Work stolta över att få presentera JPP som ett initiativ som kan hjälpa fler på vägen till jobb. Vi vill skapa möjligheter för alla i vår målgrupp, akademiker i början av karriären.

Stöttning för nästa steg i karriären

På initiativ av medarbetare startade Academic Work Job Preparation Program. Programmet, som kan kombineras med jobbsökande och studier, erbjuder både utbildning och coaching i syfte att hjälpa nyanlända akademiker att ta nästa karriärsteg. Vi kan inte garantera deltagarna jobb. Däremot lovar vi att dela med oss av vår kunskap och ge vårt stöd för att ta nyanlända akademiker närmare arbetsmarknaden.

Resultat

Sedan 2017 har drygt 60 nyanlända akademiker genomgått programmet och vi kan med glädje meddela att cirka 77 % av dessa inom 3 månader efter avslutat program fått heltidssysselsättning i form av jobb, studier eller praktikplats.

Vill du samarbeta med oss i denna viktiga fråga?

Välkommen att kontakta oss på info@academicwork.se

Tipsa en vän!