Riktlinjer för Academic Works konsulter gällande Covid-19

Uppdaterad 2021-09-20

Vid årsskiftet 2019/2020 bröt ett Coronavirus ut i provinsen Hubei i Kina. Sedan utbrottet har Academic Work följt utvecklingen noggrant, främst via Folkhälsomyndigheten, UD och WHO. Med anledning av detta har vi tagit fram riktlinjer för dig som konsult. Våra riktlinjer grundar sig på dessa myndigheters rekommendationer och kan komma att uppdateras därefter.

Vi hoppas att vi tillsammans, genom dessa riktlinjer, kan förhindra ytterligare smittspridning i största möjliga mån.

Riktlinjer fr.o.m. 29 september 2021:

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 till och med den sista september 2021. Du som konsult anmäler din eventuella sjukfrånvaro som vanligt under den här perioden och vi som arbetsgivare gör fortsatt ett karensavdrag som vanligt. Du ansöker om ersättning för karensavdraget via Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans hemsida om hur du går till väga.

Utöver våra riktlinjer ovan rekommenderar vi att du håller dig uppdaterad kring vilka riktlinjer som gäller hos det kundföretag där du är på uppdrag. I de fall kundföretaget har mer strikta riktlinjer förväntas du följa de i första hand. Om så är fallet, vänligen kontakta din Consultant Manager omgående.

Vid frågor och funderingar gällande riktlinjer eller arbetsmiljö under coronapandemin, tveka inte att höra av dig till din Consultant Manager.

Med vänlig hälsning,
Vi på Academic Work

Tipsa en vän!