Lön och löneanspråk hur svarar man på rekryterarens frågor om lön

Ibland kommer frågan tidigt i rekryteringsprocessen, ibland dröjer det till något av de sista stegen. Hursomhelst kan du räkna med att du kommer att få frågan; hur ser ditt löneanspråk ut? Då är det skönt att för egen del ha funderat igenom frågan om lön och känna sig förbered.

Jag tog hjälp av Mette Risberg som jobbar som konsultchef hos oss på Academic Work för att förstå vad en rekryterare vill ha reda på när frågan ställs.

Hur ska jag tänka när rekryteraren frågar om mitt löneanspråk?

Var först och främst förberedd på att frågan om lön kan ställas redan i samband med en eventuell telefonavstämning. Man ska vara transparant och vara öppen med vad man har i dagsläget eller haft vid tidigare anställningar. Fundera kring vad som kan vara en rimlig lön för det den tjänst du söker och sätt gärna ett spann t.ex. 25 000- 27 500. Om utveckling inom rollen känns viktig för dig, kan du nämna detta redan vid ett tidigt skede av lönediskussionen. Förklara då att lönen går att diskutera om du ges en chans till att öka den i takt med personlig och karriärmässig utveckling inom företaget. 

Vad är bra att ta upp när jag förhandlar om min lön? Vad ska jag trycka på?

Här ges du möjligheten att presentera hur du har bidragit i din roll och varit viktig för företaget. Kom med konkreta exempel för hur du själv har utvecklats och om rollen eventuellt har förändrats och nu innebär nya ansvarsområdet t.ex. Har du fått positiv feedback internt så är läge att förmedla detta vidare till din lönesättande chef. Var stolt över dina insatser och lyft dessa i samtalet. Berätta även hur du tänker framöver och din egen utveckling inom rollen och på företaget.

Vad säger lagen/kollektivavtalet generellt om lön?

Precis som många andra frågor i svensk arbetsrätt regleras inte lönefrågor i lag utan via kollektivavtal. Därför kan det vara bra att ta reda på om din potentiella arbetsgivare omfattas av ett kollektivavtal? Om inte, så är det bra att du sätter in dig i hur exempelvis semester och pensionsavsättningar ser ut.

Academic Work och alla våra konsulter omfattas av antingen av Bemanningsavtalet för tjänstemän eller av Bemanningsavtalet för arbetare. De båda avtalenser lite olika ut, men är en säkerhet för våra konsulter och reglerar bland annat lönesättning, pensionsavsättningar och ramarna för lönerevision.

Hur ofta ska ett lönesamtal äga rum? 

Ofta ligger ett medarbetarsamtal till grund för lönesamtalet och görs ofta i samband med lönerevisionen. Men strukturen, tidpunkten för samtal och lönerevison varierar från företag till företag. Så prata med din chef om vad som gäller för just dig.

Ska lönen höjas varje år? 

För de företag som omfattas av kollektivavtal, så är det avtalet som styr på vilka sätt som en lönerevison ska genomföras, ofta är det en gång per år som gäller. I vissa kollektivavtal fördelas också löneökningen individuellt beroende på prestation.

Som konsult hos Academic Work styrs storleken på det gemensamma löneutrymmet, som lönerevisonen bygger på, utifrån vad arbetstagarna (fackförbunden) och arbetsgivarparterna (vi i bemanningsbranschen) kommit överens om i kollektivavtalsförhandlingarna.

Är du sugen på att förhandla ny lön? Spana in Academic Works lediga tjänster!


Tipsa en vän