Vårt miljöarbete

Vi på Academic Work vill göra skillnad och vi vill vara delaktiga i en viktig förändring. Vi arbetar proaktivt för att minimera vår klimatpåverkan genom att ha ett miljömässigt tänkande i våra processer och i vårt dagliga arbete. För oss handlar det exempelvis om att alltid resa så miljövänligt vi kan, och att minimera vårt användande av papper.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN 

Vi har i vårt miljöarbete valt att lägga störst vikt vid klimatsmarta inköp och transporter, energibesparande åtgärder och avfallssortering då detta är områden där vi påverkar miljön mest. Vi arbetar med miljömål, och följer upp och utvärderar vår faktiska miljöpåverkan 2 ggr per år. 

VÅR VILJA ATT STÄNDIGT BLI BÄTTRE 

Vi följer gällande miljölagstiftning liksom krav och standarder inom miljöområdet men har som mål att överträffa dessa. Vi är certifierade enligt ISO 14001. Det hjälper oss att ständigt bli duktigare på att tänka grönt. För oss är det viktigt att vara en förebild för våra anställda, ägare, myndigheter, kunder, konsulter, kandidater, leverantörer och andra intressenter när det gäller miljö och hållbarhet.

Hur jobbar vi med miljö i praktiken?

  • Vi använder enbart grön el på våra kontor och har rörelsesensorer som styr belysningen på toaletter och i mötesrum 
  • Vi åker helst kollektivtrafik till våra möten och prioriterar tåg framför flyg- och bilresor 
  • Vi har på senaste år lyckats minska pappersförbrukning trots att vi blir fler medarbetare.
  • Vi minskar också pappersförbrukningen genom att i största utsträckning skicka fakturor på elektronisk väg 
  • Vi har lånecyklar på våra kontor och en gång per år har vi ett cykelevent - då får våra medarbetare gratis cykelreparation av sina egna cyklar 
  • Våra städbolag arbetar med miljövänligare städprodukter – vi ställer hårda krav på våra leverantörer 
  • Varje år går alla medarbetare på våra kontor en miljöutbildning. Det är ett bra tillfälle att lyssna lite extra på idéer och initiativ från våra medarbetare som hela tiden blir duktigare på att tänka grönt 
  • Vi är certifierade enligt ISO 14001. Det håller oss på tårna och hjälper oss att ständigt förbättra hur vi jobbar. 

Tipsa en vän