AFA Försäkring skapar trygghet på jobbet för 4 miljoner människor, deras familjer och närstående. Våra försäkringar ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet och är en del av arbetsmarknadens kollektivavtal. Vi försäkrar 4 miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Företaget drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. Vi vill betala ut ersättning och söker aktivt upp personer som kan vara berättigade till ersättning. Vi stödjer forskning och utveckling som bidrar till bättre arbetsmiljö och hälsa.

Kort fakta

Anställda i Sverige

501-1000


Anställda i världen

0


Ingångslön

Varierar beroende på tjänst och erfarenhet


Planerad rekrytering

Ja, inom närmsta året


Stora pensionsavgångar

Ja, inom 2,5 år


Omsättning

> 100 miljarder


Snittålder

46-50


Vad kan vi erbjuda

Heltidsanställning

Praktikplats

Sommararbete

Visstidsanställning


Världen

Sverige


Kompetensområden

Administration

Beteendevetenskap

Data/IT

Ekonomi

Juridik

Det här visste du inte om oss...

Vi försäkrar drygt 4 miljoner människor – det betyder att ca 90% av de som arbetar på den svenska arbetsmarknaden omfattas av en eller flera av våra försäkringar.

Vi vill att alla som har rätt till ersättning ska få det. Därför bedriver vi uppsökande kundtjänst där vi letar upp personer som bloggar om sjukskrivning och föräldraledighet och tipsar om att de kan ha rätt till ersättning. Kundtjänsten har uppmärksammats av många och har vunnit flera priser.

I den bästa av världar skulle ingen skada sig på arbetet eller bli långtidssjukskriven. Vi satsar därför mycket på förebyggande arbete – bland annat genom att årligen ge anslag på 150 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och hälsa.

Viktiga egenskaper

  • Numerisk analysförmåga
  • Problemlösande analysförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Självgående
  • Specialistkunskap

Karta

AFA Försäkring
Företagets hemsida
Klara Södra Kyrkogata 18
Stockholm
08-696 40 00