Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra viktiga metaller som utvinns och framställs är bly, guld och silver. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gruvor och Smältverk. Boliden är den tredje största leverantören av både kopparmetall och zinkmetall i Europa.

Kort fakta

Anställda i Sverige

1001-2500

Anställda i världen

1001-5000

Ingångslön

Marknadsmässiga ingångslöner beroende på bakgrund, erfarenhet, tjänst

Planerad rekrytering

Ja, inom närmsta året

Stora pensionsavgångar

Ja, inom 10 år

Omsättning

25-50 miljarder

Snittålder

46-50

Könsfördelning

18% kvinnor och 82% män

Världen

Europa

Värden vi prioriterar

Miljötänk

Det här visste du inte om oss...

Vi har ett internt program som heter Women at Work som främst syftar till att ge Bolidens kvinnliga medarbetare nya insikter, perspektiv och ny energi kring yrkesliv och karriär. Där ges också tillfälle att utbyta erfarenheter och kunskaper kring jämställdhetsfrågor.

Vi har vid några tillfällen tagit hem branschens pris inom arbetsmiljö. Vi är stolta över vårt starka engagemang inom hållbarhet och etik.

Många på Boliden har jobbat länge i branschen och/eller länge i Boliden. Det innebär att vi i lagom takt behöver yngre medarbetare som kan ta över och dra nytta av den enorma kunskap och erfarenhet som många av våra nuvarande medarbetare besitter.

Viktiga egenskaper

  • Initiativtagande
  • Ledarskap
  • Prestationsorienterad
  • Samarbetsförmåga
  • Specialistkunskap

Karta

Boliden
Företagets hemsida
Klarabergsviadukten 90
Stockholm
08-610 15 00