Försvarets materielverk levererar försvarslogistik. Det innebär att vi, tillsammans med Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. FMV erbjuder stora utvecklingsmöjligheter med många spännande projekt i internationell miljö. Du får ta mycket ansvar och har stora möjligheter att påverka ditt eget arbete. I gengäld vill vi att du arbetar prestigelöst, agerar affärsmässigt och fokuserar på resultatet. Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling, friskvård och bra anställningsvillkor. Hos oss kan du förena det professionella med det privata.

Kort fakta

Anställda i Sverige

2501-5000

Anställda i världen

1 - 1000

Ingångslön

FMV tillämpar individuell lönesättning. Vid jämförelser med andra statliga myndigheter och privata marknaden står sig våra löner väl.

Planerad rekrytering

Ja, inom närmsta året

Stora pensionsavgångar

Ja, inom 2,5 år

Omsättning

10-25 miljarder

Snittålder

46-50

Könsfördelning

27% kvinnor och 73% män

Sverige

Arboga

Enköping

Linköping

Skövde

Stockholm

Östersund

Världen

Europa

Vad kan vi erbjuda

Deltidsanställning

Examensarbete

Heltidsanställning

Sommararbete

Visstidsanställning

Kompetensområden

Administration

Ekonomi

Juridik

Teknik

Det här visste du inte om oss...

FMVs rötter sträcker sig ända till 1630 då Kungl Krigskollegium inrättades - en direkt följd av att skeppet Vasa förliste två år tidigare. Grunduppgiften har genom alla år varit densamma - att försörja försvaret med materiel och utveckla försvarsprodukter på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.

FMV tog hem förstaplats i Nyckeltalsinstitutets Arbetsvillkorsindex både 2008, 2009 och 2010. Priset beskriver arbetsvillkoren i organisationen ur medarbetarnas perspektiv. Nio nyckeltal utgör grunden för jämförelsen. Exempel på nyckeltal är jämställdhet, kompetensutveckling och anställningstrygghet

Kompetensutveckling är viktigt och ca fyra procent av arbetstiden ska läggas på kompetensutveckling. FMV har flera bra utbildningar internt, men anlitar också erkända externa utbildningsinstitut.