Rekryteringsprocess

Allting börjar med att ett personalbehov identifieras och efter det påbörjas en rekryteringsprocess. Oavsett om du vill ha hjälp med bemanning och att hyra in personal eller om du bestämt dig för att rekrytera via oss så hjälper vår rekryteringsprocess oss att hitta rätt kandidat eller kandidater för jobbet.

Hur kan vi hjälpa dig?

vi kopplar ihop rätt person med rätt plats

Till skillnad från många andra aktörer i branschen gör vi på Academic Work en ny rekryteringsprocess för varje uppdrag oavsett om du vill ha hjälp med bemanning eller att rekrytera. Det innebär att vi marknadsför varje uppdrag och kandidaterna ansöker oftast till den lediga tjänsten på egen hand. På det sättet säkerställer vår rekryteringsprocess personen som tillsätts både rätt är för och framförallt vill jobba med just denna tjänst.

Vår rekryteringsprocess steg för steg

 • Behovsanalys och upprättande av tidsplan.
 • Fastställande av kravprofil. 
 • Annonsering på vår webb, jobbsajter och via sociala medier. 
 • Jobbmail till young professionals med som har en jobbevakning hos oss. 
 • Search i vår databas med young professionals och i andra nätverk. 
 • CV-selektering och första urval. 
 • Första telefonintervjuer. Fysiska djupintervjuer på Academic Work. 
 • Urval och tester beroende på typ av rekrytering. 
 • Referenstagning. 
 • Presentation av slutkandidat för kunden. 
 • Intervjuer hos kundföretaget. 
 • Val av slutkandidat och avtalsskrivning.
 • Uppföljning

Vår rekryteringsprocess är givetvis flexibel för att passa våra kunders olika behov och önskemål. Lämna dina kontaktuppgifter i fall du vill veta mer om hur rekryteringsprocessen kan anpassas efter ditt företags behov.

Kompetensbaserad rekryteringsprocess

Vi jobbar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess, vilket innebär att vi tillsammans med dig som kund börjar med att identifiera vilka personliga egenskaper och kompetenser som är viktiga för tjänsten. Dessa tillsammans med de formella kvalifikationerna och teknisk kompetens sammanfattas i en kravprofil som sedan löper som en röd tråd genom hela vår rekryteringsprocess. Under rekryteringsprocessens gång får du löpande information om hur det går och uppdragets status och du bestämmer själv hur delaktig du vill vara i rekryteringsprocessen. Men för oss är det viktigt att du får full insyn för att kunna vara med och påverka slutresultatet.

Tester som ett komplement i en rekryteringsprocess

I vissa rekryteringsprocesser rekommenderar vi att använda tester som ett komplement och ibland är det ett önskemål från kundföretaget, oftast i de fall de valt att rekrytera via oss. De tester våra rekryteringskonsulter hjälper till med är: * Personlighetsformuläret OPQ - med utgångspunkt från 32 egenskaper ger testet en god förståelse för kandidaten tänker och agerar i arbetsrelaterade situationer. * Färdighetstesterna Verify - utvärderar en kandidats numeriska, verbala och induktiva förmåga. Resultatet visar kandidatens förmåga att förstå, bearbeta och utvärdera information.Båda testerna vilar på en bred vetenskaplig grund vilket innebär att det finns adekvata svenska normgrupper samt reliabilitet- och validitetsstudier som ger stöd för testernas effektivitet.

Vår rekryteringsprocess är ISO-certifierad

En ytterligare kvalitetsstämpel för våra kunder är att hela vår rekryteringsprocess är ISO-certifierad enligt ISO 9001 och vår kompetensbaserade rekrytering som vilar på arbetspsykologisk forskning. De tester vi arbetar med är granskade av Stiftelsen för tillämpad psykologi (STP). Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Tipsa en vän