Skandia Accelerate 2018

Skandia Accelerate är en programsatsning som vänder sig till dig som är ambitiös och knappt kan vänta på att få komma ut i arbetslivet och omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Eftersom det inte alltid är så lätt att vara ny, får du här chansen att ta dig an utmaningarna tillsammans med andra deltagare. På så sätt kan du snabbt utvecklas och komma in i din nya roll - samtidigt som du skaffar ett brett kontaktnät över hela organisationen. 

"Genom att utmana varandra går det att göra saker lite bättre varje dag."

Egenskaper vi gillar är engagemang, mod och viljan att utveckla både dig själv, dina kollegor och vår affär. Vi vet att de som redan jobbar här inte sitter inne med alla svaren. Du kan nog lära oss ett och annat - och förhoppningsvis kan vi göra detsamma för dig. Mottot är: fråga, gör misstag, lär dig nytt och ha roligt på vägen!

Till programmet söker vi:

Tjänsterna är tillsatta och ansökan till vårens program stängd.

 

Om Skandia

Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi erbjuder sparande, försäkringar för hälsa och trygghet, banktjänster och rådgivning. Med en stark tradition av pionjärsanda, produktutveckling och samhällsengagemang har vi i drygt 160 år arbetat med att förebygga och förutse risker. På så sätt har vi kunnat ge människor ekonomisk trygghet i livets olika skeden.

Vi är ett bolag som vet att pengar är viktigt, men att det också kommer med ett ansvar. Genom att verka i skärningspunkten mellan näringsliv och samhälle bidrar vi till ett mer hållbart samhälle, samtidigt som vi skapar värde för kunderna.

 

600 MILJARDER

Är det ungefärliga kapitalet vi förvaltar. Bland annat har vi investerat nästan 40 miljarder kronor i onoterade bolag, såsom Snapchat.

50%

Har vi sänkt sjukskrivningstalen hos våra kundföretag. Det gav oss som enda svenska bolag plats 20 på Fortune Magazine’s lista över företag som förändrar världen.

226

Är antalet medarbetare som valde att börja hos oss under förra året, nu hoppas vi att du vill bli en av dem!

Tipsa en vän