Vad gör en landskapsingenjör?

Hur skulle det vara att planera, anlägga och ansvara för skötseln av framtidens parker, landskap och trädgårdar? Det vet vår konsult Karl Andersson från Malmö som jobbar som landskapsingenjör i Staffanstorps kommun.

Karl

Vad är viktigt att tänka på som landskapsingenjör?

Arbetet som landskapsingenjör beskriver Karl som roligt och lärorikt. Det är mycket att tänka på när man planerar och utvecklar parker och grönområden i offentliga utemiljöer. Man ska alltid ha funktionalitet, skönhet, ekologi och trygghet i bakhuvet. Karl berättar att det krävs bred kunskap inom det tekniska för att klara av yrket– du ska bland annat veta hur växtlighet fungerar, hur man bäst lägger grusgångar och vad som är hållbart när du bygger. Men även hur man tar tillvara och utvecklar det som redan anlagts och planterats.

Vad gör du om dagarna?

– Arbetsdagarna är väldigt varierande och består av allt från besiktningar, upphandlingar av olika projekt och utvärderingar till olika typer av möten såsom gestaltningsmöten inför ett projekt men även byggmöten när projektet väl dragit igång. Det är mycket fokus på drifter av grönytor där man har nära kontakt med dem som ska klippa gräs och rensa rabatter.

Vad gör att du trivs på jobbet?

– Den största faktorn är mångsidigheten, det är inte min grej att bara göra samma sak dagarna i ända. Jag tror att om man gör olika saker lär man sig något nytt hela tiden. En annan rolig del av arbetet är medborgarkontakten. Att möta många olika människor och försöka tillgodose deras önskemål är väldigt roligt och lärorikt.

Vad har din utbildning gett dig?

– Med en bakgrund på landskapsingenjörsprogrammet på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och en termin på byggingenjörsprogrammet har jag en bred bas, vilket är något krävas i yrket. Tack vare rätt utbildning i bagaget känns det bra att kunna lösa uppgifterna som kommer i min väg.

Har du några avslutande karriärtips?

– Om jag skulle ge några klyschiga karriärtips är det att vara öppen för utmaningar som ligger utanför din bekvämlighetszon. Oftast löser det sig och allt du vinner är kunskap. Glöm inte att våga ta plats och att alltid sträva efter att utvecklas.

Tipsa en vän