Vi är ett auktoriserat företag

Academic Work är auktoriserat av branschorganisationen Bemanningsföretagen genom Almega. Det innebär en garanti på att vi följer lagar och regler. Kraven för att bli ett auktoriserat bemanningsföretag omfattar bland annat etiska regler, kollektivavtal, allmänna leveransvillkor, ansvarsförsäkring, tolv månaders verksamhet, jämställdhetsplan och att vi är ett aktiebolag.

Kollektivavtalsanslutna

Såväl internt anställda på Academic Work som våra konsulter är kollektivavtalsanslutna. Våra anställda konsulter omfattas av bemanningsavtalet mellan Tjänsteföretagen och Unionen/Tjänstemannafacken alternativt bemanningsavtalet mellan Tjänsteföretagen och arbetstagareförbunden inom LO. Har du som konsult frågor som berör ditt tjänstgöringsområde och de regler som gäller är du alltid välkommen att kontakta din konsultchef.