Vi är ISO-certifierade inom miljö och kvalitet

Academic Work är ISO-certifierat vilket innebär att vi har fått bekräftat att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor. Vi vill vara säkra på att våra kunder är nöjda med vad vi levererar och att vår miljöpåverkan hela tiden minskar.

Ständig förbättring är ledordet och det innebär att systemet inte är statiskt utan förändras löpande utifrån den feedback vi får från våra kunder, konsulter och anställda. Läs mer om ISO-certifiering.

Vår miljöpolicy

Vi på Academic Work arbetar proaktivt för att minimera vår klimatpåverkan genom att ha ett miljömässigt tänkande i våra processer och i vårt dagliga arbete. Det inkluderar allt ifrån att göra klimatsmarta inköp till energibesparande åtgärder och att källsortera.

Läs mer om hur vi jobbar med miljöfrågor

Academic Work och kvalitet

Vi strävar också efter fullständigt nöjda kunder och konsulter. Det är ett uttalat mål som alla våra medarbetare känner till och jobbar mot dagligen. För att få kontinuerlig feedback i arbetet mot fullständigt nöjda kunder och konsulter, gör vi två typer av undersökningar där vi ber om deras åsikt.  Som vi ser det, är det bara fullständigt nöjda kunder som är benägna att rekommendera oss vidare – och dit strävar vi!

Läs mer om hur vi jobbar med kvalitetsfrågor och undersökningar