YP Attraction Index

Vi vill hjälpa Sveriges arbetsgivare att förstå och skapa ännu bättre relationer med Young Professionals, studenter och akademiker i början av sina karriärer. Tillsammans med TNS Sifo har vi därför genomfört en undersökning för att förstå hur attraktiva Sveriges arbetsgivare är och vad som är viktigt när young professionals väljer arbetsgivare. 

Förstå young professionals bättre

YP Attraction Index är ett modernt mått på hur Young Professionals värderar arbetsgivare, skapat med stöd av över 35 000 globala studier om varumärkesimage, och utformat på målgruppens villkor. Till skillnad från liknande studier har målgruppen själva nominerat samtliga svarsalternativ som bygger vår studie och våra resultat.

Vårt mål är att YP Attraction Index ska vara det självklara valet för arbetsgivare som vill förstå hur de kan bli bättre på att attrahera, rekrytera och behålla studenter och akademiker i början av karriären. Därför är våra insikter tillgängliga och kostnadsfria för alla.

Kort om undersökningen

  • Undersökningen skickas varje år ut av TNS Sifo till Academic Works databas - studenter och akademiker i början av karriärer 
  • 2015 besvarades undersökningen av 6441 kandidater i Sverige
  • 2016 utökades YP Attraction Index och innehåller nu även svar från Norge & Danmark. I september släpps resultaten från årets undersökning.

Hur mäter vi attraktivitet?

Undersökningen som genomförts består av två delar. Den första delen innehåller frågor om vad målgruppen tycker är viktigt vid valet av arbetsgivare, hur väl man känner till svenska arbetsgivare och hur man sedan uppfattar att svenska arbetsgivare levererar på de områden som respondenten angett som viktigast.

Den andra delen består av tre frågor om arbetsgivarens övergripande rykte, framgång och huruvida respondenten själv skulle vilja arbeta hos arbetsgivaren. Svaren på dessa 3 frågorna ligger sedan till grund för uträkningen av attraktivitetsindexet. 

Inför vår undersökning bad vi målgruppen att själv definiera vilka arbetsgivare de tycker är attraktiva och egenskaper som är viktiga i valet av arbetsgivare. Detta gjordes med hjälp av en förundersökning där respondenter i fritext fick ange arbetsgivare och viktiga egenskaper. Resultatet från vår förundersökning utgjorde sedan bruttolistan av arbetsgivare och viktiga egenskaper som respondenterna fick bedöma i vår stora undersökning.

Ta del av resultatet

Resultatet från vår undersökning är gratis att ta del av, både för dig som fått ett eget indexvärde, och för dig som vill förstå din målgrupp bättre. Läs mer på länkarna nedan eller kontakta din närmaste kundansvarig hos oss på Academic Work. Du kan också kontakta projektledare för undersökningen Sofia Gyllenhammar på ypai@academicwork.se för att få reda på mer.

Tipsa en vän