Rapport Sverige 

Young Professional Attraction Index, YPAI, är en undersökning som Academic Work i samarbete med Kantar Sifo, genomför årligen. Syftet med undersökningen är att skapa bättre förståelse för vad young professionals (yp), studenter och akademiker i början av karriären, anser är viktigt vid valet av arbetsgivare. I rapporten presenteras de mest attraktiva arbetsgivare i Sverige samt de viktigaste parametrarna är när young professionals väljer arbetsgivare.

I rapporten hittar du

  • Resultatet för Sverige på svenska & engelska 
  • Det attraherar yp's vid val av arbetsgivare
  • De 10 mest ansedda arbetsgivarna bland yp's 
  • Så skiljer sig resultaten mellan respondentgrupperna
  • Tips - så attraherar du rätt arbetskraft

FYLL I DINA UPPGIFTER FÖR ATT LADDA NER RAPPORTEN