Rapport Sverige 

Young Professional Attraction Index, YPAI, är en undersökning som Academic Work i samarbete med Kantar Sifo, genomför årligen. Syftet med undersökningen är att skapa bättre förståelse för vad young professionals (yp), studenter och akademiker i början av karriären, anser är viktigt vid valet av arbetsgivare. I rapporten presenteras de mest attraktiva arbetsgivare i Sverige samt de viktigaste parametrarna är när young professionals väljer arbetsgivare.

I rapporten hittar du

  • Resultatet för Sverige på svenska & engelska 
  • Det attraherar yp's vid val av arbetsgivare
  • De 10 mest ansedda arbetsgivarna bland yp's 
  • Så skiljer sig resultaten mellan respondentgrupperna
  • Tips - så attraherar du rätt arbetskraft

Genom att fylla i formuläret godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter och att vi vidare får kommunicera med dig genom riktade epostutskick och inbjudningar till relevanta sammankomster. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, läs vår Privacy Policy