My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Science Based Target initiative

Vi är anslutna till Science Based Target initiative

Som en del av vår hållbarhetsstrategi ansluter vi oss till Science Based Targets initiative. I och med detta kommer vår koncern att vägledas genom hur vi kan driva fram övergången till ett mer hållbart samhälle.

Som en del av vår hållbarhetsstrategi ansluter vi oss till Science Based Targets initiative. I och med detta kommer vår koncern att vägledas genom hur vi kan driva fram övergången till ett mer hållbart samhälle.

Klimatförändringarnas effekter har blivit omöjliga att ignorera. Det är viktigare än någonsin att företag vidtar åtgärder för att skydda planetens miljömässiga, sociala och ekonomiska välstånd.

Genom att ansluta oss till Science Based Targets initiative (SBTi) ska vi sätta vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskningar som överensstämmer med klimatforskningen. Vi har åtagit oss att sätta både kortsiktiga mål (inom 5-12 år) och mål för netto-noll utsläpp (senast 2050) för hela koncernen. Inom två år kommer målen granskas och verifieras av SBTi.Omfattande och effektiva utsläppsminskningar är affärskritiska för oss. Att gå med i SBTi är en del av vår långsiktiga och koncernövergripande hållbarhetsstrategi. Vi väljer ta ställning där handlingskraftiga åtgärder är avgörande för framtida utveckling.

Science Based Targets initiative bygger på transparens och ansvarsskyldighet. Academic Work är listat i SBTi-databasen under moderbolaget Akind Venture AB. Du kan följa vår utveckling på SBTi:s webbplats.

Mer information om initiativet hittar du på: https://sciencebasedtargets.org/how-it-works.