My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more

Den nya arbetsmarknaden är här.

Academic Work kopplar ihop de bästa talangerna med företag som behöver deras kompetens. Så att ni kan växa och hitta rätt riktning på en arbetsmarknad i ständig förändring.

491

Lediga jobb just nu

Hos oss kan du arbeta som konsult eller bli rekryterad till ett företag

Hitta lediga jobb här
170k

Har fått jobb via Academic Work

Sedan starten 1998 har fler än 170 000 young professionals fått jobb via Academic Work

Varför anlita Academic Work?
49k

Antalet aktiva jobbevakningar

Genom en jobbevakning får du som young professional jobbtips direkt i mailen

Skapa en jobbevakning

Vi hjälper dig med rekrytering

Academic Work är ett rekryteringsföretag med 25 års erfarenhet i branschen och som sedan starten förmedlat jobb till över 170 000 young professionals. Vi har fler än 40 rekryteringskonsulter runt om i Sverige som hjälper dig rekrytera rätt personal till er verksamhet, skräddarsytt efter dina behov.

Vi hjälper dig med rekrytering inom en mängd olika kompetensområden, exempelvis inom teknikIT och ekonomi.

Bemanningsföretag

Bemanning är ett samlingsnamn för att hyra personal och kompetens och passar bra om ditt behov av personal varierar som exempelvis vid en arbetstopp, organisationsförändring eller vakans. Vi på Academic Work ser till att ni har rätt person på rätt plats när behovet uppstår och tar fullt arbetsgivaransvar. Blir ditt behov mer långvarigt kan du när som helst rekrytera över medarbetaren.

Vi hjälper dig att bemanna tjänster inom en rad olika kompetenssområden. Kontakta oss för bemanning i exempelvis StockholmGöteborg eller Malmö.

Evidensbaserad rekrytering

Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag som tillämpar evidensbaserad rekrytering för såväl rekrytering som bemanning. Det innebär att vi enbart bedömer kandidaten utifrån de krav som visat sig ha en stark koppling till arbetsprestation, och fattar beslut utifrån vetenskapliga bevis. Metoden utmanar det traditionella sättet att rekrytera genom att bedöma kandidaterna utifrån en objektiv, datadriven och rättvis process. Den kravprofil som tas fram löper som en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen.

Som ett komplement till den kompetensbaserade intervjun använder vi även arbetspsykologiska tester. På så sätt får du mätbar och objektiv data som ger dig en bättre bild av kandidatens lämplighet och beslutsunderlag för urval.

Vi på Academic Work påbörjar en ny process för varje enskilt uppdrag och marknadsför sedan uppdraget i vårt nätverk av young professionals.