Hero image

Att vara konsult hos oss

Att jobba som konsult hos oss innebär att vi betalar ut din lön, försäkrar dig och ser till att du får en dedikerad konsultchef under hela din anställning. Som konsult är du ambulerande och får på så sätt möjligheten att både bredda och fördjupa din kompetens inom ett eller flera områden, testa på olika roller och skapa ett nätverk som kommer vara värdefullt i din fortsatta karriär. Oavsett om du studerar, precis börjat på ditt första jobb eller har arbetat i några år, är vi övertygade om att du har hamnat rätt hos oss.

If you wish to read this information in English - press here

Vi vill vara din karriärpartner

Som karriärpartner är det vår uppgift att se till att du känner dig trygg, välkommen och välinformerad under din anställning. Vi finns med genom hela din resa – från avtalsskrivning och uppföljning under tiden du arbetar på ditt uppdrag, till att agera som referens när och om du väljer att gå vidare till ett nytt uppdrag.

Som konsult på Academic Work äger du din egen utveckling. Du styr själv dit din ambition finns, medan vi finns här för att stötta dig genom uppföljning, coaching och feedback under ditt uppdrag. Vi stöttar dig även genom vårt stora nätverk av intressanta företag och tjänster; stora som små, internationella som nationella, offentliga som privata.

Att vara ambulerande konsult

Som ambulerande konsult är du anställd hos Academic Work och arbetar på uppdrag hos våra kundföretag. För att ge dig med heltidsanställning en extra anställningstrygghet garanterar vi en del av din lön förutsatt att du är tillgänglig för arbete, oavsett om du är på uppdrag eller inte. Detta förklaras närmare under ”Lön & villkor”. Denna lönegaranti innebär att du har arbetsplikt, det vill säga en skyldighet att arbeta på de konsultuppdrag vi hänvisar dig till inom ditt kollektivavtalsområde och ditt geografiska område.

Om ditt uppdrag av någon anledning skulle avslutas, men du fortsatt har en aktiv anställning hos oss på Academic Work, blir du tillgänglig för nya uppdrag. Vår ambition är då att vi tillsammans med dig hittar ett nytt, spännande och relevant uppdrag så snabbt som möjligt. Under tiden du står utan uppdrag erhåller du garantilön. Därför räknar vi med att du aktivt hjälper oss att hitta ett uppdrag genom löpande kontakt med din konsultchef.

Observera att du som deltidsanställd inte har en garantilönenivå, och därmed ingen arbetsplikt. Istället arbetar du vid behov samt när du är tillgänglig från dina studier eller din andra huvudsakliga sysselsättning.

Decorative image

Vem är din chef?

Din konsultchef på Academic Work blir din närmsta chef. Om du har frågor gällande din anställning är det till din konsultchef du vänder dig. På ditt specifika uppdrag kommer du även att få en arbetsledare. Det är en person som vår kund utser och som du främst har kontakt med vid frågor gällande det dagliga arbetet på ditt uppdrag. Tillsammans har din konsultchef och din arbetsledare ansvar för att säkerställa att du arbetar i en säker och hållbar arbetsmiljö.

Samarbetet med din chef

Du kommer nu att inleda ett samarbete med din konsultchef, ett samarbete som vi vill ska bli både framgångsrikt och långsiktigt. Inför samarbetet är det viktigt att du känner till vilka förväntningar vi och kundföretaget har på dig som konsult. Lika viktigt är det att vi får veta vilka förväntningar du har på oss som arbetsgivare så att du och din konsultchef kan sätta upp riktlinjer för ert unika samarbete.

Under din anställning vill vi framförallt säkerställa att du känner dig trygg, välkommen och välinformerad. Vi rekommenderar därför att du och din konsultchef håller en tät och öppen dialog och följer upp hur det går för dig på ditt uppdrag.

Tips: Har du frågor om din anställning? Ta en titt i vår FAQ{target="_blank"} för svar på de vanligaste frågorna. Om du föredrar kan du också kontakta oss via vår chatt i högra hörnet av hemsidan.

Förväntningar

För att du och din konsultchef ska kunna bygga ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete är det viktigt att ni tillsammans går igenom vilka förväntningar ni har på varandra. Utgå från förväntningarna nedan och anpassa de till ert unika samarbete om så önskas.

Som konsult förväntar vi oss att du …

Utför de arbetsuppgifter som du blir tilldeladFöljer instruktioner och rutiner för tidrapporteringLevererar uppgifter enligt deadline samt att du är angelägen om att presteraStäller frågor om något är oklartTar del av och säkerställer att du förstår policys hos kundföretagetTar ansvar och kontaktar din konsultchef omedelbart vid problem eller missnöjeInformerar din konsultchef om du känner dig över- eller underbelastad på ditt uppdragBidrar med positiv energi och agerar för kundföretaget och Academic Works bästa

Som konsult kan du förvänta dig att din konsultchef …

Arbetar för att du ska känna dig trygg, välkommen och välinformerad under hela din anställningÄr din närmsta kontakt på Academic Work under ditt uppdrag/din anställningSäkerställer att samtliga regler och lagar gällande din anställning följsFöljer upp ditt arbete löpande (enligt överenskommelse)Skapar sig en förståelse för vad dina ambitioner är i karriärenStöttar dig i nätverkande med andra konsulterAgerar som referens vid framtida jobbsökande

Frågor som är bra att diskutera med din konsultchef vid avtalsskrivning alternativt under uppdragets gång

  • Hur når vi varandra enklast – telefon, sms eller e-post?
  • Hur kommer vår uppföljning se ut under uppdragets gång?
  • Hur lämnar vi feedback till varandra gällande samarbetet?
  • Vad händer om kunden önskar förlänga uppdraget eller överrekrytera?
  • Kommer fler personer från Academic Work vara involverade i vårt samarbete?
Decorative image

Inför din första arbetsdag

Att vara ny på jobbet kan vara nervöst, och det har vi full förståelse för. Inför din första arbetsdag är det viktigt att du tillsammans med din konsultchef säkerställer att du vet vem som tar emot dig, när du förväntas vara på plats samt att du känner till hur du rapporterar din arbetade tid. Din konsultchef utför även en riskanalys tillsammans med kundföretaget för att se till att du kommer till en säker arbetsmiljö.


Läs igenom och ta med dig vår checklista inför din första arbetsdag{target="_blank"}. Checklistan kommer du stämma av tillsammans med din konsultchef.

Tidrapportering

Din arbetade tid rapporterar du själv in via din profil på academicwork.se. När du har arbetat din första dag på uppdraget, och loggar in på din profil, kommer du ha tillgång till tidrapporteringsfunktionen. Läs mer i vår instruktion för tidrapportering om hur du går tillväga. För att vi ska kunna betala ut din lön måste du ha rapporterat dina timmar innan månadsskiftet – lägg därför gärna upp en rutin och påminnelse för detta.

Decorative image

Du är vår representant

Som konsult på Academic Work blir du en företrädare och representant för vårt varumärke. Vår kund, företaget du arbetar på, kommer utvärdera oss främst utifrån det arbete du utför. Därför är din arbetsinsats, attityd och inställning som konsult oerhört viktig för oss. Samtidigt som du företräder och bygger Academic Works varumärke, bygger du även ditt egna varumärke – något som ligger till grund för framtida referens. Självklart har vi fullt förtroende för dig och ser fram emot ett framgångsrikt samarbete.

Om du vill veta mer om hur du kan bli en stark representant för Academic Work eller bygga ditt egna varumärke, fråga din konsultchef.

Vi vill ha din feedback

På samma sätt som våra kunder utvärderar Academic Work har du möjlighet att utvärdera oss som arbetsgivare. Det är viktigt att du är nöjd och trygg i din anställning hos oss och det vill vi hela tiden säkerställa. Därför skickar vi en webbenkät till dig var tredje månad där du ombes svara på hur du upplever samarbetet med oss. Det är självklart okej att lämna din feedback anonymt, men det underlättar för din konsultchef att agera på konstruktiv kritik eller tacka för positiv feedback om du lämnar ditt namn.

Academic Work strävar mot att efterleva högsta standard när det gäller transparens, ansvarstagande och integritet inom vår verksamhet. Vi vill säkerställa att vårt företag och vår verksamhet präglas av dessa värderingar. Vi vill därför uppmuntra våra medarbetare och konsulter att rapportera alla typer av beteenden som skulle kunna vara oetiska eller olagliga till sin konsultchef eller, om så krävs, högre uppsatt chef.

Visselblåsning – rapportera oetiskt eller olagligt förfarande helt anonymt

Det kan uppstå situationer där det inte är lämpligt eller möjligt att rapportera oegentligheter i enlighet med ovanstående process. Academic Work har därför infört en process för att rapportera oetiskt och olagligt förfarande via ett webbaserat formulär. Processen säkerställer sekretess, utesluter intressekonflikter så långt det är möjligt och garanterar fullständig anonymitet om så önskas. Anmälningarna tas emot och utvärderas av en tredje part. Denne hanterar ytterligare kommunikation med den rapporterande personen och vidarebefordrar ärendet till lämplig person på Academic Work för vidare utredning och åtgärder.

Det primära syftet med den här processen är att upprätthålla AW Groups uppförandekod. Detta genom att uppmuntra våra medarbetare att rapportera misstänkta fall av oetiskt eller olagligt förfarande. Exempel på allvarliga missförhållanden som kan anmälas inkluderar mutor, bedrägerier, stöld, korruption, trakasserier och diskriminering.

Vänligen notera att denna process omfattar missförhållanden av allvarlig karaktär inom Academic Works verksamhet och organisation. Generellt missnöje och problem av mindre allvarlig karaktär ska rapporteras på annat sätt, exempelvis direkt till din konsultchef. Missförhållanden inom det företag där du utför ditt konsultuppdrag ska rapporteras direkt till det företaget.

Om den rapporterande personen väljer att vara anonym avslöjas dennes identitet varken för Academic Work eller den mottagande tredje parten. Om den rapporterande personen istället föredrar att rapportera missförhållanden via telefon eller fysiskt möte är detta också möjligt. Den rapporterande personen kommer inte att bli föremål för några negativa konsekvenser när hen lämnar in rapporten, eller vid någon tidpunkt därefter. För mer info, vänligen läs vår policy för visselblåsning här.

Du kan rapportera oetiskt eller olagligt förfarande här.

Förbud mot diskriminering i arbetslivet

Vi vill vara en arbetsplats som skapar värde och tillhörighet. För oss är det viktigt att du som medarbetare får möjlighet att växa och utmanas och att alla har samma förutsättningar och behandlas lika – oavsett roll eller bakgrund. Rättvisa arbetsvillkor är med andra ord en självklarhet för oss. Om du av någon anledning upplever att du blir eller har blivit diskriminerad under din anställning ber vi dig kontakta oss, så vi får möjlighet att hjälpa dig.

Läs mer om hur du går tillväga här!

Tipsa om nya möjligheter

Som konsult är du också våra ögon och öron ute hos kundföretagen. Upptäcker du att det finns möjlighet för oss att göra ytterligare insatser hos företaget du jobbar på, i form av rekrytering eller personaluthyrning – tveka inte att kontakta din konsultchef. Det kan exempelvis handla om en chef som har mycket att göra och behöver avlastning under en kortare period, ett projekt som ligger tight till inför deadline eller en kollega som ska sluta och behöver ersättas. Om ditt tips leder till ett nytt uppdrag visar vi vår uppskattning genom att ge dig 2000 kr (exklusive sociala avgifter) månaden efter att uppdraget blivit tillsatt.

Regler för hur tipsbonus betalas ut: Det skall vara en ny beställning som Academic Work inte hade kännedom omUppdraget ska bli tillsatt av Academic Work