Bemanning & rekrytering: Ingenjör

Idag krävs det duktiga problemlösare som utvecklar företag framåt. Det råder idag en kompetensbrist inom ingenjörsyrken samtidigt som teknologin utvecklas snabbare än någonsin. Rätt person på rätt plats har aldrig varit viktigare för företag som vill fortsätta vara konkurrenskraftiga. Vi på Academic Work hjälper ert företag med att hitta rätt kompetens genom bemanning och rekrytering till ingenjörsyrken.

Kontakta oss!

Vi hjälper till med bemanning och rekrytering till många olika ingenjörsyrken och tjänster inom teknik

Välj ett ingenjörsyrke i listan nedan för att läsa mer om hur vi hjälper dig!

Varför ta hjälp av Academic Work inom ingenjörsyrken?

När rätt kompetens behövs snabbt, eller när rätt kompetens behövs långsiktigt hjälper vi på Academic Work er hitta en lösning som är anpassad efter just era behov. Vi är experter på bemanning och rekrytering och ett av våra största kompetensområden vi hjälper företag inom är teknik och ingenjörsyrken. Ingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden och konkurrensen är tuff om att anställa de allra bästa.

Våra erfarna rekryterare är experter inom sina respektive kompetensområden och har kunskap om hur en lyckad rekryteringsprocess ska genomföras. De vet vilka kvalifikationer och kompetenser som krävs för vilka tjänster. Vi har ett stort nätverk av young professionals som är unikt för branschen, något som ger oss en stor fördel vid bemanning och rekrytering av ingenjörer. Vi hjälper även till med bemanning inom teknik och rekrytering inom teknik.

Young Professionals inom ingenjörsyrken

Young professionals är studenter och akademiker i början av sina karriärer. Vi har sedan start lärt känna denna målgrupp väl och byggt upp vårt nätverk med dem. För företag som bemannar eller rekryterar via oss betyder det tillgång till detta unika nätverk. Ingenjörer som är young professionals besitter ny och attraktiv kunskap vilket gör dem till en stor tillgång på många företag. Ni får möjligheten att skapa en långsiktig relation till dessa ingenjörer som kommer hjälpa ert företag att fortsätta utvecklas. Young professionals har ett unikt driv och ambition och blir allt mer eftertraktade på artbetsmarkanden.


För att lära känna målgruppen young professionals bättre och ta reda på vad kandidater anser vara viktigast hos en framtida arbetsgivare har vi skapat undersökningen YPAI – young professionals attraction index. Undersökningens syfte är att hjälpa arbetsgivare att skapa en relation med young professionals. Ta del av resultatet från YPAI 2020.

Olika ingenjörspositioner vi hjälper till med

Ibland kan det vara svårt att avgöra vilken kravprofil som ska fastställas vid rekrytering av en ny kollega. Kan behovet täckas utav en högskoleingenjör eller krävs kompetensen som en civilingenjör besitter? Med Academic Work som samarbetspartner skapar vi en lösning som passar just er.

Några tjänster vi tidigare hjälpt företag med:

Tipsa en vän!