academicwork/deltidspersonal

Deltidspersonal - en guide

Lösningen för en flexiblare verksamhet och långsiktig kompetensförsörjning

Kontakta oss

Ladda ner ---------

Varför deltidspersonal?

För vissa är arbetstoppar vanligt förkommande, för andra, mer ovanliga men ack så intensiva när de väl dyker upp. Vi är nog ganska överens om att arbetstoppar behöver förutspås och hanteras för att skapa ett bra arbetsklimat. En bra lösning på ett tillfälligt kompetensbehov, en arbetstopp eller behov under semestertider, är att ta hjälp av deltidspersonal.

Guiden hjälper er att:

Guiden syftar till att hjälpa dig skapa en mer flexibel verksamhet genom deltidspersonal och samtidigt tillgodose din långsiktiga kompetensförsörjning.

  • Hantera arbetstoppar & oförutsedda kompetensbehov
  • Skapa förutsättningar för work-life balance
  • Rekrytera deltidspersonal
  • Ta hand om din deltidspersonal
  • Tillgodose det långsiktiga kompetensbehovet

Deltidspersonal - en guide