Employer Branding

Många av våra kunder upplever att studenter och akademiker i början av karriären har begränsad kännedom om dem som arbetsgivare. Ändå är ett attraktivt arbetsgivarvarumärke, employer brand, avgörande för organisationens framgång och möjlighet att attrahera kompetens. Academic Work har 20 års erfarenhet av rekrytering och bemanning och är experter på målgruppen young professionals. Vi hjälper dig som arbetsgivare att etablera både kännedom och goda relationer med morgondagens medarbetare. Det gör vi genom två anpassade marknadsföringslösningar: digital marknadsföring och eventmarknadsföring.

Kontakta oss

Digital Marknadsföring

Kommunikation i digitala plattformar ökar inte bara möjligheten att nå ut till stora målgrupper, utan ger framförallt chansen att kommunicera med utvalda segment inom målgruppen. Riktad och anpassad marknadsföring ökar träffsäkerheten och sannolikheten att attrahera rätt person, till rätt plats, i rätt tid. Vi hjälper våra kunder att synas digitalt genom att projektleda och producera digitala marknadsaktiviteter mot utvalda målgrupper. Vi utgår alltid från hur och mot vem ni som arbetsgivare vill synas. Därefter sätter vi – helt kostnadsfritt – upp ett förslag, tidsplan och budget för de olika aktiviteter vi tror passar målgruppen.

Eventmarknadsföring

Att synas i studenter och akademikers - young professionals, vardag ger förutsättningar för att upprätta en relation med målgruppen redan under studietiden. Dessutom ökar det möjligheterna till framtida samarbeten efter examen och början av arbetslivet. Men synlighet på platser där studenter och akademiker spenderar mycket tid ger inte enbart resultat i form av marknadsföring av ditt arbetsgivarvarumärke. När vi hjälper våra kunder att projektleda och producera event syftar det till ökad kännedom men också till ett antal kvalificerade ansökningar till aktuella rekryteringsprocesser. Med hjälp av vårt utbredda nätverk på högskolor och universitetet, och gedigna erfarenhet av målgruppen, kan vi leverera aktiviteter som vi vet att målgruppen uppskattar.

Tipsa en vän!