Hjälp oss bli ännu bättre!

Har du fått en kundundersökning från oss? Då är allt i sin ordning. Vi skickar löpande ut undersökningar för att fånga våra kunders upplevelser och åsikter, och för att få reda på om det är något vi behöver förbättra.

Vi på Academic Work arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet. För att kunna utveckla oss på bästa sätt är det viktigt att vi stämmer av med dig och övriga kunder hur ni upplever och tycker och tänker om vår verksamhet. Genom att du deltar i en undersökning från oss får vi möjlighet att utveckla våra tjänster och service till dig. De korta kundundersökningarna ger oss en chans att få reda på vad som är bra och mindre bra med det vi gör. Det är enormt uppskattat och värdefullt att få ta del av allas åsikter och upplevelser. Med stöd av resultatet utvecklar vi sedan verksamheten allteftersom, så att den bättre matchar de upplevelser, önskemål och förväntningar som efterfrågas. Vi vill vara Every Client’s First Choice, och er feedback är central i vår strävan till detta.

Här kan du läsa om de kundundersökningar som vi på Academic Work genomför tillsammans med MarketDirection just nu.

Vi skickar ut 2 olika kundundersökningar med MarketDirection.

Tryggt & säkert att tycka till

För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du besvarar en undersökning, och att du vet om att den är just från oss. Vi samarbetar med MarketDirection vid genomförandet av de kundersökningar som du hittar specificerat ovan. MarketDirection är vårt personuppgiftsbiträde. De hanterar utskick och resultat från undersökningar. Vi, liksom MarketDirection, är skyldiga att följa alla regler som följer av GDPR.

Tipsa en vän!