People Plan

Har ni en plan för ert framtida kompetensbehov eller kommer kompetensbrist förr eller senare hindra er från att växa? I guiden People Plan får ni verktygen ni behöver för att säkra er kompetensförsörjning på sikt.

Kontakta oss
.

Strategin för framtida kompetensbehov

”Om vi inte lyfter blicken och tar hänsyn till framtiden riskerar vi rekrytera den personal som behövs just nu med kompetensen vi efterfrågade igår – och kompetensen morgondagen kräver glöms bort”

Så säger Markus Åberg, People Plan Specialist. Han menar att ni av samma anledning som ni har en affärsplan bör ha en People Plan, en plan som hjälper er identifiera vilken personal och kompetens ni behöver för att faktiskt realisera er affärsplan. Ladda ner guiden som hjälper er att:

  • Fatta bättre strategiska beslut kring er kompetensförsörjning – på både kort och lång sikt
  • Attrahera kompetens med tydlig koppling till era strategiska mål
  • Bli bättre och mer effektiv i hur ni tar tillvara på befintlig kompetens, nu och på sikt
  • Identifiera kompetensbehov och agera innan de blir ett problem

Ladda ner

Det här formuläret accepterar inte e-postadresser från gratis eller privata e-posttjänster. Använd e-postadressen till din företagsmail.

Uppgifterna du lämnar kommer hanteras av Academic Work och användas för att vidare kunna kommunicera med dig genom riktade epostutskick och inbjudningar till relevanta event. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, läs vår Privacy Policy


Tipsa en vän!