My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
academicwork/peopleplan

People Plan

Att de flesta företag har en affärsplan är mer eller mindre självklart. Men har ni en medarbetarplan – en People Plan? I er People Plan sätter ni strategin för vad ni behöver göra idag för att ha rätt kompetens imorgon.

Kontakta oss

Varför behöver ni en People Plan?

För att nå målen i er affärsplan behöver ni ha engagerade medarbetare som har rätt kompetens och motivation att möta företagets behov – såväl idag som i framtiden. En People Plan hjälper er förstå vilken kunskap eller utbildning era medarbetare behöver för att uppnå detta. På Academic Work har vi över 20 års kunskap om young professionals - en målgrupp som ställer allt högre krav på dagens arbetsgivare. Genom vår tjänst People Plan hjälper våra experter inom kompetensplanering er att utforma en strategisk plan för kompetensförsörjning. Den innehåller konkreta actions för att lyckas attrahera, utveckla och engagera de medarbetare ni behöver imorgon. Detta görs genom utbildningar, workshops, analys och rådgivning.

Konkurrensutsatt marknad

1,6 miljoner människor förväntas lämna arbetslivet fram till 2025, däribland var tredje chef. På varje nyutexaminerad IT-utvecklare går det fyra jobb och redan nu saknas 60 000 ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden. Idag går dessutom allt i en organisation att kopiera utom en enda sak – människorna. Medarbetarna är med andra ord den mest unika konkurrensfaktorn som finns.

Av just den anledningen är det viktigt för företag att inte enbart se sina anställda som arbetare, utan även som en viktig nyckel till framgång. Att attrahera, engagera och utveckla rätt människor är ett av de bästa sätten att som företag uppnå önskad kvalitet, effektivitet och lönsamhet. Genom att tidigt inse fördelarna med kunniga, engagerade medarbetare och skapa en People Plan, kan ni säkerställa att ni har rätt resurser för framtiden.


Ladda ner guiden


Strategin för framtida kompetensbehov

Av samma anledning som ni har en affärsplan bör ni ha en People Plan, som hjälper er identifiera vilken personal och kompetens ni behöver för att faktiskt realisera er affärsplan. Ladda ner guiden som hjälper er att:

  • Fatta bättre strategiska beslut kring er kompetensförsörjning – på både kort och lång sikt.
  • Attrahera kompetens med tydlig koppling till era strategiska mål.
  • Bli bättre och mer effektiv i hur ni tar tillvara på befintlig kompetens, nu och på sikt.
  • Identifiera kompetensbehov och agera innan det blir ett problem.

People Plan

”Om vi inte lyfter blicken och tar hänsyn till framtiden riskerar vi rekrytera den personal som behövs just nu med kompetensen vi efterfrågade igår – och kompetensen morgondagen kräver glöms bort.”

Markus Åberg, People Plan Specialist