My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
talangprogram företag

Talangprogram

Kompetensbristen hindrar många av dagens företag från att växa och utvecklas i önskad takt. Vårt talangprogram möjliggör för er att nå ut till nyexaminerade talanger och ge dem en attraktiv introduktion, med rätt träning och support, så att de kan nå sin fulla potential inom er organisation. När ni väljer oss får ni en skräddarsydd bemanningslösning där vi upskillar konsulter med kompetensen ni behöver – idag och imorgon.

Kontakta oss

Skräddarsydda talangprogram

Genom skräddarsydda talangprogram där våra konsulter varvar praktiskt arbete med utbildningsinsatser, förser vi dig som kund med rätt kompetens för just er verksamhet.

Vi hjälper till att:

 1. Skapa rätt programupplägg
 2. Marknadsföra och attrahera till programmet
 3. Hitta och tillsätta rätt kandidater
 4. Följa upp och förvalta investeringen

För att skapa rätt programupplägg anpassat efter varje kunds unika behov, börjar vi alltid med en grundlig behovsanalys där vi identifierar vilka kompetenser som eftersöks och vilket upplägg som passar er verksamhet. Academic Work hjälper därefter till med marknadsföring av programmet, för att säkerställa att vi når ut och attraherar rätt målgrupp. Vi ansvarar givetvis också över att hitta och tillsätta rätt person samt följer upp och förvaltar talangprogrammet. För att säkerställa hög kvalitet genomförs kontinuerligt utvecklingsarbete under programmets gång, med fokus på att ständigt optimera programinnehållet.

Referenscase

Kundens behov

Våra talangprogram har hjälpt många arbetsgivare utveckla rätt kompetens för att öka verksamhetens kvalitet, effektivitet och lönsamhet. En av våra kunder är en av Sveriges stora myndigheter. De hade behov av att säkerställa den kompetens som krävs för att kunna nå myndighetens strategiska mål, både idag och i framtiden. En kombination av hög arbetsbelastning, personalbrist, behov av konsultoptimering och bristande erfarenhet om talangprogram gjorde att myndigheten behövde hjälp av en aktör med kunskap och erfarenhet inom området.

Resultat

Vi på Academic Work tog fram en attraktiv programlösning anpassad efter myndighetens behov, med fokus på att lösa såväl kortsiktiga som långsiktiga kompetensbehov. Academic Work ansvarar för rekrytering av konsulter till programmet, förberedande utbildning av berörda chefer på myndigheten, onboarding och regelbunden coachning för konsulterna under programmets gång. För att hela tiden säkerställa högsta möjliga kvalitet genomförs kontinuerligt utvecklingsarbete med fokus på att optimera programinnehållet. Programmet möjliggör utveckling av rätt kompetens, vilket skapar rätt förutsättningar för att verksamhetens ska nå sina strategiska mål.

Varför är viss kompetens svår att hitta?

 • Det råder en ojämn balans mellan tillgång och efterfrågan. I vissa branscher råder stor brist på talanger, medan det i andra finns ett överskott och därmed inte tillräckligt många tillgängliga jobb.
 • I takt med att samhället förändras har den akademiska världen svårt att hålla jämna steg med företags förändrade behov.
 • Den tekniska utvecklingen har bidragit till att företag digitaliseras. Det finns större behov av viss kompetens, samtidigt som vissa yrken föråldras.

Hire on attitude – train for skills

Eftersom världen förändras i snabb takt kommer den kompetens som efterfrågas idag inte vara densamma som den som behövs imorgon. Genom att vara så agila som möjligt i hur vi arbetar kan vi säkerställa att vi håller jämna steg med utvecklingen. Istället för att enbart söka efter kandidater med rätt kunskap fokuserar vi mycket på potential och attityd – för att därefter förse medarbetaren med rätt kompetens.

Vilka fördelar finns med talangprogram?

 1. En möjlighet för er att utveckla kompetens som är svår att hitta på arbetsmarknaden, och att särskilja er från konkurrenterna.
 2. Skapar högt engagemang bland nya medarbetare, som får chansen att växa tillsammans med er.
 3. Ni får ta del av vår breda erfarenhet av att rekrytera young professionals.
 4. En möjlighet ta del av den kunskap som våra specialister besitter om en viss kompetens.

Young Professional Attraction Index

För att hjälpa arbetsgivare att förstå och bygga starkare relationer med young professionals genomför Academic Work tillsammans med Kantar en årlig undersökning. Young Professional Attraction Index (YPAI) syftar till att kartlägga vad studenter och akademiker i början av karriären värderar hos en framtida arbetsgivare.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er attrahera och utveckla rätt kompetens genom talangprogram? Eller vill du ta reda på mer om fördelarna med att välja Academic Work som bemannings- eller rekryteringspartner? Tveka inte att kontakta oss!