My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image

Winona

Winona är specialiserade på rekrytering av chefer och ledarroller genom executive search och interim management. Liksom Academic Work är Winona one of Akind. Behöver ditt företag hjälp att identifiera den perfekta ledaren för just ert bolag? Då har du hittat rätt!

Läs mer om oss
” We genuinely want the best cultural and professional fit for our clients.”

Pontus Wiberg, Managing Director, Winona

Hur vi kan hjälpa dig

Executive search

Med search som metod hjälper seniora rekryterare företag att hitta de bästa kandidaterna på en arbetsmarknad där konkurrensen om skickliga ledare hårdnar. Som en del av Akind och systerbolag till Academic Work har Winona gedigen erfarenhet från branschen och arbetar med de främsta rekryteringsmetoderna och verktygen på marknaden. Ett samarbete med Winona omfattar hela rekryteringsprocessen från kravprofil fram till anställning. Processen är kvalitetssäkrad för att företag ska känna sig trygga och lyckas anställa rätt ledare.

Interim management

Interim Management används av företag i behov av att anlita en erfaren ledare under en begränsad period. På dagens globala och digitala marknad är det viktigare än någonsin att kunna agera snabbt. Risken att stå utan starkt ledarskap eller specifik expertis under en längre period kan på kort tid påverka organisationers fortsatta utveckling och position på marknaden. Winona har ett gediget nätverk och erfarna rekryterare som hjälper företag att hitta en interimskonsult med den kompetens uppdraget kräver.

Den bästa kulturella och professionella matchningen

En avgörande faktor för företags fortsatta utveckling är ledarskapet. Samtidigt hårdnar konkurrensen om erfarna och skickliga ledare. För att hitta rätt kandidater krävs förståelse och engagemang – egenskaper bara seniora rekryteringskonsulter besitter. Det primära målet för Winona är att skapa starka relationer till både arbetsgivare och kandidater. Målet är att erbjuda företag den bästa kulturella och professionella matchningen, genom att göra djupgående utvärderingar av företagets behov och alltid använda en långsiktig strategi.

Winona – en del av Akind

Winona är en del av Akind, en familj av företag och varumärken där bland annat bemanning- och rekryteringsföretaget Academic Work ingår. Liksom andra familjer delar vi en gemensam historia och framtid. Vi strävar mot samma vision, drivs av samma kärnvärden och hjälper varandra att utvecklas. Genom att arbeta hårt och omge oss med ambitiösa människor har vi på 25 år gått från att vara en liten startup, till att bli en grupp av företag med verksamhet i sex länder. Vår framgång är ett resultat av att vi attraherar rätt medarbetare, kandidater och konsulter. Med hjälp av människor får vi företag att växa. Och vårt uppdrag är att få människor att växa.