Young Professional Attraction Index

Varje år genomför vi, tillsammans med Kantar Sifo en undersökning vi kallar Young Professional Attraction Index, YPAI. Syftet är att hjälpa arbetsgivare att förstå och skapa relation till en viktig målgrupp - young professionals, studenter och akademiker i början av sina karriärer. Detta gör vi genom att kartlägga vad som tilltalar och attraherar young professionals i valet av arbetsgivare.

Resultat YPAI

Förstå young professionals bättre

Young Professional Attraction Index är ett modernt mått som mäter en arbetsgivares anseende hos målgruppen young professionals. Måttet är framtaget med stöd av över 35 000 globala studier om varumärkesimage och är unikt i förhållande till liknande studier eftersom undersökningen bygger på svarsalternativ som målgruppen själv tagit fram i en separat förundersökning.Hur mäter vi attraktivitet?

Undersökningen skickas ut en gång om året och består av två delar. Den första delen fokuserar på faktorer som är betydelsefulla vid val av arbetsgivare, hur väl respondenten känner till olika arbetsgivare och hur arbetsgivaren levererat på de områden som respondenten angett som viktigast.

I den andra delen ställs frågor om arbetsgivarens övergripande anseende, framgång och huruvida respondenten själv skulle vilja arbeta hos arbetsgivaren. Svaren på frågorna ligger sedan till grund för uträkningen av attraktivitetsindexet.

Ta del av resultatet

YP Attraction Index ska vara det självklara valet för arbetsgivare som vill förstå hur de kan bli bättre på att attrahera, rekrytera och behålla studenter och akademiker i början av karriären. Därför är våra insikter tillgängliga och kostnadsfria för alla.

Vill du och dina kollegor veta ännu mer om young professionals? Vi hälsar gärna på hos er kunder och presenterar det senaste resultatet av YPAI. Kontakta vår projektledare Isabelle Ahlman för mer information.

Resultat 2015-2018

Kontakta oss

Är ditt företag i behov av personal? Fyll i dina uppgifter här nedan så hör vi av oss till dig och kikar på hur just ert behov av personal ser ut, oavsett om det är nu eller i framtiden.

Är du kandidat och söker jobb? Här hittar du våra lediga jobb. Har du andra frågor klicka på jobbsökande. Du kan inte söka jobb eller komma i kontakt med någon av våra rekryterare om du använder detta formulär!

Tipsa en vän!