Young Professional Attraction Index

Varje år genomför vi, tillsammans med Kantar Sifo en undersökning vi kallar Young Professional Attraction Index, YPAI. Syftet är att hjälpa arbetsgivare att förstå och skapa relation till en viktig målgrupp - young professionals, studenter och akademiker i början av sina karriärer. Detta gör vi genom att kartlägga vad som tilltalar och attraherar young professionals i valet av arbetsgivare.

Ladda ner YPAI 2019!

Förstå young professionals bättre

Young Professional Attraction Index är ett modernt mått som mäter en arbetsgivares anseende hos målgruppen young professionals. Måttet är framtaget med stöd av över 35 000 globala studier om varumärkesimage och är unikt i förhållande till liknande studier eftersom undersökningen bygger på svarsalternativ som målgruppen själv tagit fram i en separat förundersökning.Hur mäter vi attraktivitet?

Undersökningen skickas ut en gång om året och består av två delar. Den första delen fokuserar på faktorer som är betydelsefulla vid val av arbetsgivare, hur väl respondenten känner till olika arbetsgivare och hur arbetsgivaren levererat på de områden som respondenten angett som viktigast.

I den andra delen ställs frågor om arbetsgivarens övergripande anseende, framgång och huruvida respondenten själv skulle vilja arbeta hos arbetsgivaren. Svaren på frågorna ligger sedan till grund för uträkningen av attraktivitetsindexet.

Ta del av resultatet

YPAI ska vara det självklara valet för arbetsgivare som vill förstå hur de kan bli bättre på att attrahera, rekrytera och behålla studenter och akademiker i början av karriären. Därför är våra insikter tillgängliga och kostnadsfria för alla.

Vill du och dina kollegor veta ännu mer om young professionals? Vi hälsar gärna på hos er kunder och presenterar det senaste resultatet av YPAI. Kontakta oss för mer information.

Resultat 2015-2019

Webbinarium: Så är du en attraktiv arbetsgivare i oroliga tider

Hur påverkar coronakrisen vad young professionals värderar hos en arbetsgivare? Ta del av vårt inspelade webbinarium på ämnet.

Innehåll:

  • Omvärldsspaning: Hur påverkar spridningen av covid-19 arbetsmarknaden?

  • Vad är viktigast i valet av arbetsgivare för young professionals i början av karriären? (Enligt undersökningen YPAI 2019)

  • Hur påverkar coronakrisen vad young professionals värderar hos en arbetsgivare?

  • Vad blir extra viktigt för att lyckas engagera, motivera och leda medarbetare i oroliga tider?

Till webbinariet
Tipsa en vän!