My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
YPAI 2021 International

YPAI International – nycklarna till att attrahera young professionals

Rapporten YPAI International 2021 är ovärderlig läsning för dig som vill attrahera, utveckla och behålla morgondagens talanger internationellt. Rapporten baseras på en undersökning genomförd i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland och Schweiz – och illustrerar skillnader och likheter länderna emellan när det kommer till vad young professionals letar efter hos en arbetsgivare.

Want to read the report in English? Scroll down past the first form, and you'll find the right one!


Ladda ner rapporten ---------

Resultaten och insikterna från YPAI 2021 International ger arbetsgivare med verksamhet i flera europeiska länder en djupare förståelse för vad som attraherar morgondagens talanger – young professionals. Rapporten baseras på data från fler än 14 500 respondenter i sex länder.

YPAI International 2021 ger dig:

 • Insikt i vad young professionals, i sex europeiska länder, letar efter hos en arbetsgivare
 • Tips för att lyckas attrahera, utveckla och behålla young professionals
 • Multinationella insikter som hjälper er att skapa en transnationell strategi för ert employer brand, eller skräddarsy ert employer brand för att attrahera young professionals på er marknad
 • Insikt i hur ni bäst förmedlar er företagskultur
 • Kompetenserna young professionals anser är viktigast för deras karriärutveckling

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om undersökningen eller vill boka en skräddarsydd presentation av YPAI 2021 för dig och dina kollegor.

enter image description here


Download Report ---------------

YPAI International in English

The results and insights in YPAI International 2021 give employers active in more than one market within Europe a deep understanding of how to attract and retain one of the most sought-after groups in tomorrow’s workforce – young professionals. Based on data from more than 14,500 respondents in six countries, this comprehensive report identifies which factors influence young professionals most when choosing an employer, examining the similarities and differences between labor markets.

YPAI International 2021 will give you:

 • Deep insight into what young professionals in six different countries across Europe are looking for from employers
 • Tips on how to attract, develop and retain them
 • Multinational insights that let you create a strong transnational employer brand strategy or tailor your employer branding so that it resonates most with young professionals in your market
 • Insight into how to communicate your company culture
 • Top skills young professionals find valuable for their career development

If you have any questions about the report or wish to schedule a business-tailored presentation for you and your colleagues, please do not hesitate to contact us.

YPAI

YPAI 2021 x 4

Resultatet i årets undersökning är uppdelat i fyra rapporter med skilda fokusområden. Ladda ner rapporterna och låt dem guida dig och din organisation till att bli en än mer attraktiv arbetsgivare.

 1. De mest attraktiva arbetsgivarna: de 100 mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige enligt young professionals.
 2. Viktigast vid valet av arbetsgivare: de viktigaste faktorerna för young professionals när de väljer arbetsgivare.
 3. YPAI International: belyser likheter och skillnader i resultaten från de sex europeiska länder där YPAI genomförs.
 4. YPAI Teaser: hur du leder och stöttar young professionals på bästa sätt vid distansarbete.

Ta del av årets digitala presentation

Missade du presentationen av 2021 års YPAI-resultat i Sverige? Ingen fara! Presentationen finns inspelad och går att ta del av i efterhand. Ladda ner den och låt vår YPAI-expert Julia Granström guida dig genom de viktigaste insikterna.

Mer om YPAI

Young Professional Attraction Index (YPAI) har blivit ett viktigt verktyg för företag och organisationer som vill attrahera morgondagens arbetskraft – young professionals, studenter och akademiker i början av sina karriärer. Läs mer om undersökningen här.