My profile
My profile
Academyexpand_more
För karriärbytareexpand_more
För företagexpand_more
För jobbsökandeexpand_more
För företagexpand_more
Hitta rätt medarbetareexpand_more
Bygg nödvändig kompetensexpand_more
Stärk er attraktivitet som arbetsgivareexpand_more
Varför välja Academic Work?expand_more
Guider och artiklarexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Hero image

YPAI 2021 teaser – Så leder du young professionals på distans

Varje år genomför Academic Work undersökningen Young Professional Attraction Index (YPAI) i vilken vi kartlägger vad som tilltalar och attraherar young professionals vid valet av arbetsgivare. I årets undersökning ställde vi en bonusfråga till respondenterna, som fick svara på vad som kan orsaka att de inte upplever en engagerande arbetsmiljö när de arbetar hemifrån. Ta del av insikterna och lär dig hur du blir en bättre ledare på distans!


Ladda ner ---------

YPAI 2021

Resultaten och analysen av årets YPAI-undersökning ger dig som arbetsgivare djupare förståelse för hur ni kan attrahera och utveckla morgondagens arbetskraft – young professionals.

I årets undersökning ställde vi en bonusfråga till respondenterna: "Vad skulle kunna orsaka att du känner att du inte har en engagerande arbetsmiljö när du jobbar hemifrån?".

Svaren på frågan ligger till grund för den här publikationen, och ger dig som ledare tips på hur du leder dina medarbetare på distans.

"Så leder du young professionals på distans" ger dig:

  • De viktigaste faktorerna för att göra ett bra arbete hemifrån.
  • Tips på hur du leder dina medarbetare och ger feedback på distans.
  • Insikt kring vikten av frihet, flexibilitet och en bra arbetsmiljö.

Hela YPAI-undersökningen lanseras hösten 2021. Den innehåller spännande insikter om vilka som är de mest attraktiva arbetsgivarna och vad de har gjort för att attrahera målgruppen.

Har du frågor eller vill boka en skräddarsydd presentation för dig och dina medarbetare? Tveka inte att kontakta oss!

Young Professional Attraction Index 2021 Teaser

ypai 2021

YPAI 2021 x 4

Resultatet i årets undersökning är uppdelat i fyra rapporter med skilda fokusområden. Ladda ner rapporterna och låt dem guida dig och din organisation till att bli en än mer attraktiv arbetsgivare.

  1. De mest attraktiva arbetsgivarna: de 100 mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige enligt young professionals.
  2. Viktigast vid valet av arbetsgivare: de viktigaste faktorerna för young professionals när de väljer arbetsgivare.
  3. YPAI International: belyser likheter och skillnader i resultaten från de sex europeiska länder där YPAI genomförs.
  4. YPAI Teaser: hur du leder och stöttar young professionals på bästa sätt vid distansarbete.

Mer om YPAI

Undersökningen Young Professional Attraction Index (YPAI) har blivit en uppskattad källa till kunskap för företag och organisationer som vill lära sig mer om young professionals – studenter och akademiker I början av karriären. Läs mer om undersökningen här!